Upit stanja za porez na imovinu putem mobilnog telefona pomoću aplikacije "Moja LPA"

Datum objave: 14-08-2019


Počev od 13.8.2019. godine poreskim obveznicima omogućeno je da izvrše centralizovani upit stanja za porez na imovinu za teritoriju Republike Srbije putem mobilnog telefona pomoću aplikacije "Moja LPA" koja je dostupna za Andorid i iOS korisnike i potpuno je besplatna.

Upit stanja vrši se pomoću korisničkog imena i lozinke za čiju dodelu poreski obveznici lično mogu podneti zahtev nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA). Fizička lica prilikom otvaranja naloga mogu se obratiti lokalnoj poreskoj administraciji po mestu prebivališta, a pravna lica po mestu sedišta.