REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJENOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ZA REFUNDACIJU PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

(Vest je objavljena 15-02-2018)

detaljnije>>


NAČIN I KRITERIJUMI RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 12-02-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 8. MARTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 08-02-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU KOEFICIJENTI ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA

(Vest je objavljena 08-02-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 08-02-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV

(Vest je objavljena 07-02-2018)

detaljnije>>


OBRAZOVANO JE NACIONALNO AKREDITACIONO TELO ZA VISOKO OBRAZOVANJE

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


UPRAVA ZA TREZOR OBJAVILA OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


POČINJU JAVNE KONSULTACIJE O UNAPREĐENJU OBLASTI INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


USAGLAŠAVANJE SA KATALOGOM RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Vest je objavljena 06-02-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU

(Vest je objavljena 02-02-2018)

detaljnije>>


NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR DATO JE OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 30-01-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


NEOPOREZIVI IZNOS GODIŠNJEG DOHOTKA ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA OBRASCU PP OA

(Vest je objavljena 27-01-2018)

detaljnije>>


PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE ZA DECEMBAR 2017. GODINE ZA POTREBE OBRAČUNA PORESKE AMORTIZACIJE

(Vest je objavljena 26-01-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA DECEMBAR 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-01-2018)

detaljnije>>


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM - 37.443,50 DINARA ZA JANUAR 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-01-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-01-2018)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 329.330 DINARA U PRIMENI OD 6. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 05-01-2018)

detaljnije>>


POČEV OD ZARADE ZA MESEC JANUAR 2018. GODINE PRIMENJUJE SE NEOPOREZIVI IZNOS OD 15.000 DINARA

(Vest je objavljena 28-12-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za decembar 2017. godine
|25.1.2018.|


Prosečne neto zarade
za decembar 2017. godine
|25.1.2018.|


Index potrošačkih cena
za decembar 2017. godine
|12.1.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2017.
|12.1.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.2.2018.
EUR EUR 118.2562
USD USD 95.2911
CHF CHF 102.5995
 

VestiPRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA USTANOVE KULTURE

(Ova vest je objavljena 01-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1R

(Ova vest je objavljena 01-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U RS

(Ova vest je objavljena 30-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDUZETNICI - PAUŠALCI KOJIMA SE ZNATNO IZMENI OBIM PROMETA KAO I DRUGI USLOVI KOJI UTIČU NA VISINU PORESKE OBAVEZE PODNOSE PPDG-1R najkasnije do 31. januara 2018. godine

(Ova vest je objavljena 30-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENA JE ISPRAVKA IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 27-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZVEŠTAVANJE O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2018. GODINI

(Ova vest je objavljena 27-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

(Ova vest je objavljena 27-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA STUPAJU NA SNAGU 31. JANUARA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 23-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ZAKLJUČEN JE ANEKS II POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

(Ova vest je objavljena 20-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


USVOJEN JE PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI

(Ova vest je objavljena 19-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

(Ova vest je objavljena 15-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRAVO NA REFUNDACIJU PDV ZA OPREMU I HRANU ZA BEBE MOŽE SE OSTVARITI DO 1. JULA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 13-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


USVOJENE SU IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

(Ova vest je objavljena 12-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


MESEČNI OBRAČUN ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2018. GODINU

(Ova vest je objavljena 12-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PRIHODA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD

(Ova vest je objavljena 12-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I POSEBNE KATEGORIJE OBVEZNIKA

(Ova vest je objavljena 12-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 8. FEBRUARA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 11-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJEN JE IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU (3.951.855 din.)

(Ova vest je objavljena 05-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Ova vest je objavljena 05-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


USVOJEN JE AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU

(Ova vest je objavljena 04-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ODJAVE I PROMENE U OSIGURANJU SPROVODE SE U ROKU OD TRI RADNA DANA

(Ova vest je objavljena 03-01-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

(Ova vest je objavljena 30-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJENA JE UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

(Ova vest je objavljena 30-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OD 1. JANUARA 2018. GODINE AKCIZA NA CIGARETE IZNOSI 67, 00 DIN/PAK

(Ova vest je objavljena 30-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJEN JE PODATAK O PROSEČNOJ ZARADI ZA PERIOD DECEMBAR 2016 - NOVEMBAR 2017. GODINE (65.866 dinara)

(Ova vest je objavljena 28-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OD 1. JANUARA 2018. GODINE SVE PORESKE PRIJAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU

(Ova vest je objavljena 27-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OD 1. JANUARA 2018. GODINE MENJAJU SE USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU

(Ova vest je objavljena 27-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAŠNJENJE U VEZI OPOREZIVANJA AKCIZOM KAFE OD 1. JANUARA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 26-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA NOVEMBAR 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.1.2018. GODINE IZNOSI 328.045 DINARA

(Ova vest je objavljena 25-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM – 32.804,50 DINARA ZA DECEMBAR 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OD 25. DECEMBRA 2017. GODINE PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PODNOSI SE PRE STUPANJA ZAPOSLENOG NA RAD

(Ova vest je objavljena 25-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NERADNI DANI ZA NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

(Ova vest je objavljena 22-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


Pogledajte arhivu vesti