REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJEPRIPREMLJENA JE RADNA VERZIJA IZMENA I DOPUNA KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Vest je objavljena 23-04-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH I DRUGIH FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 21-04-2018)

detaljnije>>


USLOVI, NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

(Vest je objavljena 21-04-2018)

detaljnije>>


USVOJENE SU IZMENE FINANSIJSKO-PORESKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 20-04-2018)

detaljnije>>


POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SAN MARINOM

(Vest je objavljena 18-04-2018)

detaljnije>>


NARODNA BANKA SRBIJE DONELA JE PAKET ODLUKA U CILJU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

(Vest je objavljena 16-04-2018)

detaljnije>>


PORESKA UPRAVA POZIVA PORESKE OBVEZNIKE DA PODNESU PORESKE PRIJAVE PRE OTPOČINJANJA KONTROLE

(Vest je objavljena 13-04-2018)

detaljnije>>


ZAKLJUČAK O UKIDANJU OBAVEZNE UPOTREBE PEČATA U POSLOVANJU PREDUZETNIKA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA PRIVATNOG PRAVA

(Vest je objavljena 13-04-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MARTU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-04-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA 3,00%

(Vest je objavljena 12-04-2018)

detaljnije>>


PREDLOG ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 12-04-2018)

detaljnije>>


USPOSTAVLJENA JE MOGUĆNOST DOSTAVLJANJA APR KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 12-04-2018)

detaljnije>>


OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. GODINU OBJAVLJENO NA SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA

(Vest je objavljena 02-04-2018)

detaljnije>>


NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR OBJAVLJENO JE VAŽNO OBAVEŠTENJE

(Vest je objavljena 30-03-2018)

detaljnije>>


CENTRALNI REGISTAR FAKTURA - OMOGUĆENA IZMENA IZNOSA FAKTURA (KNJIŠKO ODOBRENJE) OD 27.03.2018. GODINE

(Vest je objavljena 29-03-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JANUAR 2018. GODINE

(Vest je objavljena 26-03-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.609,00 DINARA ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 26-03-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


CENTRALNI REGISTAR FAKTURA - ažurirana često postavljana pitanja na internet stranici Uprave za trezor 12.03.2018. godine

(Vest je objavljena 13-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za mart 2018. godine
|12.4.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za mart 2018.
|12.4.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Prosečne bruto zarade
za januar 2018. godine
|26.3.2018.|


Prosečne neto zarade
za januar 2018. godine
|26.3.2018.|


Minimalna zarada


Kursna lista 24.4.2018.
EUR EUR 118.1870
USD USD 96.7319
CHF CHF 98.8930
 

VestiNARODNA BANKA SRBIJE DONELA JE ODLUKU O IZMENI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

(Ova vest je objavljena 16-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ZAKAZANA JE TREĆA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE

(Ova vest je objavljena 10-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOZI IZMENA I DOPUNA ZPPPA, ZAKONA O PDV I ZAKONA O AKCIZAMA

(Ova vest je objavljena 05-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NERADNI DANI ZA VASKRŠNJE PRAZNIKE - OD 6. APRILA DO 9. APRILA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 04-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

(Ova vest je objavljena 02-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU

(Ova vest je objavljena 02-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ROK ZA PODNOŠENJE NOVIH OBRAZACA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA O SISTEMU FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ZA 2017. GODINU - 2. APRIL 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 30-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Ova vest je objavljena 29-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG IZMENE ZAKONA O REVIZIJI JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Ova vest je objavljena 29-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NERADNI DANI ZA USKRS ZA PRIPADNIKE KATOLIČKE VEROISPOVESTI I DRUGIH HRIŠĆANSKIH VERSKIH ZAJEDNICA - OD 30. MARTA DO 2. APRILA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 29-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI PRAVILNIK KOJIM SE BLIŽE UREĐUJU SADRŽINA OBAVEŠTENJA, RAČUNA I EVIDENCIJA KOD PROMETA INVESTICIONOG ZLATA

(Ova vest je objavljena 24-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


DOPUNA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA

(Ova vest je objavljena 24-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


DOPUNA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

(Ova vest je objavljena 24-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


POSLEDNJI DAN ZA ISPRAVKU NEDOSTATAKA U PODACIMA ZA STATISTIČKE POTREBE JE SREDA 28. MART 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 23-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU NACRTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV I ZPPPA

(Ova vest je objavljena 22-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI

(Ova vest je objavljena 22-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ZAKAZANA DRUGA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE

(Ova vest je objavljena 21-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

(Ova vest je objavljena 20-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM (

(Ova vest je objavljena 17-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OD 1. APRILA 2018. GODINE NE PODNOSI SE PORESKA PRIJAVA PDPO/S U SLUČAJU KADA SE PRIMENOM ODREDABA UOIDO POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NE PLAĆA U REPUBLICI SRBIJI

(Ova vest je objavljena 17-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

(Ova vest je objavljena 17-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE I DOPUNJEN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

(Ova vest je objavljena 17-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

(Ova vest je objavljena 17-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

(Ova vest je objavljena 17-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA 3,25 ODSTO

(Ova vest je objavljena 14-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U FEBRUARU 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 12-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA PO OSNOVU KOJIH NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRIHOD KOJI SE OPOREZUJE POREZOM PO ODBITKU - primena od 1. aprila 2018. godine

(Ova vest je objavljena 10-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PROPISANE SU KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM VAN DOHVATA RUKE ZA 2018. GODINU

(Ova vest je objavljena 10-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA I NAKNADA ZA DUVAN

(Ova vest je objavljena 10-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE

(Ova vest je objavljena 10-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


POMERANJE SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA NARODNE BANKE SRBIJE

(Ova vest je objavljena 08-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


15. MART 2018. GODINE JE KRAJNJI ROK DA PREDUZETNICI PODNESU PORESKU PRIJAVU PPDG-1S I PORESKI BILANS PB-2

(Ova vest je objavljena 07-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ZAKAZANA PRVA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE

(Ova vest je objavljena 05-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

(Ova vest je objavljena 05-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


AUTOMATSKA OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA I ZA OSTALE OSNOVE OSIGURANJA

(Ova vest je objavljena 02-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM - 37.443,50 DINARA ZA FEBRUAR 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 02-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


1. MARTA 2018. GODINE POČELO JE REGISTROVANJE FAKTURA U CRF

(Ova vest je objavljena 01-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


CENTRALNI REGISTAR FAKTURA - ažurirana često postavljana pitanja na internet stranici Uprave za trezor 28.2.2018. godine

(Ova vest je objavljena 01-03-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI OBRASCI ZA GODIŠNJE IZVEŠTAJE O INTERNOJ FINANSIJSKOJ KONTROLI I INTERNOJ REVIZIJI - ROK 31. MART 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 28-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENјE OBRASCA PPI-4

(Ova vest je objavljena 27-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2019-2021. GODINE

(Ova vest je objavljena 27-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


KRAJNJI ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU JE 28. FEBRUAR 2018. GODINE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

(Ova vest je objavljena 26-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


POZIV OPŠTINAMA I GRADOVIMA - 320 MILIONA DINARA ZA BOLJE USLOVE ŽIVOTA GRAĐANA

(Ova vest je objavljena 26-02-2018)

Pogledaj kompletnu vest


Pogledajte arhivu vesti