REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEROK ZA UPLATU AKONTACIJE POREZA NA IMOVINU ZA TREĆI KVARTAL JE 14. AVGUST 2018. GODINE

(Vest je objavljena 14-08-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JULU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENA JE ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA ZA DUVAN

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 6. SEPTEMBRA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 09-08-2018)

detaljnije>>


STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRBIJI 2018-2026. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


PRIMEDBE NA KATALOG RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AP i JLS DO 31. AVGUSTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI PDV

(Vest je objavljena 04-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 01-08-2018)

detaljnije>>


PREDLOG NOVOG CARINSKOG ZAKONA

(Vest je objavljena 30-07-2018)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

(Vest je objavljena 28-07-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.842,00 DINARA ZA JUL 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


UTVRĐENI USLOVI, POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

(Vest je objavljena 23-07-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Prosečne neto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Index potrošačkih cena
za jun 2018. godine
|12.7.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za jun 2018.
|12.7.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 14.8.2018.
EUR EUR 118.0558
USD USD 103.5486
CHF CHF 104.1148
 

VestiIZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(Ova vest je objavljena 11-08-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBAVEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU ZA DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 31-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


VLADA RS UTVRDILA NOMINALNE IZNOSE I NAČIN USKLAĐIVANJA CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

(Ova vest je objavljena 14-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENA JE FORMA POPDV U XSD FORMATU I XML PRIMERI

(Ova vest je objavljena 12-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JUNU 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 12-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 9. AVGUSTA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 12-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENO JE KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KREIRANJE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PDV SA PREGLEDOM OBRAČUNA PDV

(Ova vest je objavljena 11-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI I TRAJAĆE DO 5. AVGUSTA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 10-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENO JE NOVO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV

(Ova vest je objavljena 10-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - do 24. jula 2018. godine

(Ova vest je objavljena 09-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI

(Ova vest je objavljena 07-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI IZNOSI PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE

(Ova vest je objavljena 07-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NAČIN IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI

(Ova vest je objavljena 07-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENE U POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA od 1. jula 2018. godine

(Ova vest je objavljena 05-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PORESKA UPRAVA JE OBAVESTILA PORESKE OBVEZNIKE DA JE SOFTVER ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE OBRASCA PP PDV SA OBRASCEM POPDV STAVLJEN NA RASPOLAGANJE PORESKIM OBVEZNICIMA NA PORTALU E-POREZI

(Ova vest je objavljena 03-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBAVEZNA REGISTRACIJA ADRESE ZA PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 02-07-2018)

Pogledaj kompletnu vest


DONET JE PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZE NA IMOVINU PREKO JAVNOG BELEŽNIKA

(Ova vest je objavljena 30-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


USVOJENI ZAKONI NA OSMOM VANREDNOM ZASEDANJU NARODNE SKUPŠTINE RS

(Ova vest je objavljena 28-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


29. JUNA 2018. GODINE ISTIČE ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA ZA 2017. GODINU

(Ova vest je objavljena 27-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREMEOBJAVLJENA JE U

(Ova vest je objavljena 25-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA BRAŠNA OBJAVLJENA JE U

(Ova vest je objavljena 25-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA APRIL 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 33.950,50 DINARA ZA JUN 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-06-2018)

Pogledaj kompletnu vest


Pogledajte arhivu vesti