REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJEUPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE NA OBRASCU PPDG – 3R.

(Vest je objavljena 14-12-2017)

detaljnije>>


USVOJEN JE BUDŽET ZA 2018. GODINU

(Vest je objavljena 14-12-2017)

detaljnije>>


VALIDNOST ELEKTRONSKE FAKTURE I FAKTURE BEZ PEČATA I POTPISA

(Vest je objavljena 13-12-2017)

detaljnije>>


DOPUNJENA JE UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


IZMENA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJA REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


CILJNI INDEKS POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI IZNOSI 3,0%

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 11. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-12-2017)

detaljnije>>


PETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE SAZVANA ZA SREDU 6. DECEMBRA

(Vest je objavljena 05-12-2017)

detaljnije>>


UPUTSTVO ZA POVRAĆAJ NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2017. GODINE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE

(Vest je objavljena 04-12-2017)

detaljnije>>


VLADA RS UPUTILA JE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU PREDLOGE PORESKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


VLADA RS UPUTILA JE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA, ZAPOŠLJAVANJA I PLATA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


PREDLOZI ZAKONA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


PREDLOG NOVOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


PREDLOG REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


PROPISANE SU AKCIZNE MARKICE ZA KAFU

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


IZMENJENA JE ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NBS

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


DONETA JE ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NBS

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.12. DO 31.12.2017. GODINE IZNOSI 323.010 DINARA

(Vest je objavljena 24-11-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.11.2017. DO 31.1.2018. GODINE IZNOSI 23.074 DINARA

(Vest je objavljena 25-10-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za novembar 2017. godine
|12.12.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za novembar 2017.
|12.12.2017.|


Prosečne bruto zarade
za oktobar 2017. godine
|24.11.2017.|


Prosečne neto zarade
za oktobar 2017. godine
|24.11.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 14.12.2017
EUR EUR 119,4799
USD USD 101,0230
CHF CHF 102,6019
 

VestiJEDINSTVENA EVIDENCIJA U OBLASTI SPORTA

(Ova vest je objavljena 02-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I MINISTARSTVO PRAVDE POTPISALI SU SPORAZUM O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA

(Ova vest je objavljena 01-12-2017)

Pogledaj kompletnu vest


VLADA JE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

(Ova vest je objavljena 29-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU NACRTI IZMENA I DOPUNA NEKOLIKO PORESKIH ZAKONA

(Ova vest je objavljena 29-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI IZNOSI MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE

(Ova vest je objavljena 25-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


SMANJENJE SREDSTAVA ZA IZRADU PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POJEDINE JLS DO KRAJA 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


PRIVATNE APOTEKE SU OBAVEZNE DA UGOVORE O NABAVCI LEKOVA SA A I A1 LISTE LEKOVA KOJE IZDAJU NA RECEPT DODELJUJU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(Ova vest je objavljena 24-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA OKTOBAR 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 24-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM - 32.301,00 DINAR ZA NOVEMBAR 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 24-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI ZAKONI IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

(Ova vest je objavljena 23-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENE PROPISA O PRIMANJIMA I UTVRĐIVANJU POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ZAPOSLENIH U MF - PORESKA UPRAVA

(Ova vest je objavljena 21-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


ODLAŽE SE PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PDV I PREGLEDU OBRAČUNA PDV DO 1.7.2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 20-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJEN JE MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

(Ova vest je objavljena 16-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U OKTOBRU 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 13-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

(Ova vest je objavljena 13-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

(Ova vest je objavljena 13-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


PLANIRANJE SREDSTAVA ZA PLATE ZAPOSLENIH KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA LOKALNE VLASTI

(Ova vest je objavljena 13-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU NOVI ZAKONI U OBRAZOVANJU

(Ova vest je objavljena 11-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(Ova vest je objavljena 11-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA OBRASCU PPDG-1S

(Ova vest je objavljena 09-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 7. DECEMBRA 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 09-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR PRAZNUJE SE NERADNO

(Ova vest je objavljena 06-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


DOPUNA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA - ADVOKATA

(Ova vest je objavljena 06-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA XSD FORMU ZA OBRAZAC POPDV

(Ova vest je objavljena 02-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

(Ova vest je objavljena 01-11-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZRADA PLANA INTEGRITETA: ROK 31.10.2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.11. DO 30.11.2017. GODINE IZNOSI 332.190 DINARA

(Ova vest je objavljena 25-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


IZVRŠAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM - 33.219,00 dinara za OKTOBAR 2017. godine

(Ova vest je objavljena 25-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


PROŠIRENE MOGUĆNOSTI DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI BEZ POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

(Ova vest je objavljena 24-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NOVI ZAKONI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA I KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

(Ova vest je objavljena 20-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


NOVA UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE

(Ova vest je objavljena 17-10-2017)

Pogledaj kompletnu vest


Pogledajte arhivu vesti