REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2018)

detaljnije>>


SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 12. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

(Vest je objavljena 06-06-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.125,50 DINARA ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za maj 2018. godine
|12.6.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2018.
|12.6.2018.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Prosečne neto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.6.2018.
EUR EUR 118.1454
USD USD 101.6042
CHF CHF 102.3702
 

VestiPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(Ova vest je objavljena 29-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

(Ova vest je objavljena 29-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA

(Ova vest je objavljena 23-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA

(Ova vest je objavljena 23-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU

(Ova vest je objavljena 23-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

(Ova vest je objavljena 23-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


NA SAJTU PORESKE UPRAVE DATO JE KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE OBRASCA PPI-3

(Ova vest je objavljena 21-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PROPISAN JE NOVI Obrazac PPDG-3R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE

(Ova vest je objavljena 18-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PROPISAN JE NOVI Obrazac PPDG-3R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE

(Ova vest je objavljena 18-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OD 30. APRILA 2018. GODINE NEMA OBAVEZE PEČATIRANJA PODNESKA PODNETIH PORESKOJ UPRAVI

(Ova vest je objavljena 15-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


VLADA SRBIJE DONELA NOVU UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

(Ova vest je objavljena 14-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENA USLOVA POD KOJIMA REZIDENTI MOGU DA DRŽE DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(Ova vest je objavljena 12-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


POSTUPANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA PO DOBIJANJU PROJEKTA DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

(Ova vest je objavljena 12-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U APRILU 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 11-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZVRŠENE SU IZMENE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

(Ova vest je objavljena 11-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENA PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

(Ova vest je objavljena 11-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 7. JUNA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 10-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O URUČENJU REŠENJA O UPLATI OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

(Ova vest je objavljena 10-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


ROK ZA PRIJAVU GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ISTIČE 15. MAJA 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 08-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

(Ova vest je objavljena 05-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


VLADA RS UTVRDILA JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

(Ova vest je objavljena 04-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBAVEŠTENJE O MERI PRIVREMENE ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI

(Ova vest je objavljena 04-05-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJEN JE I DOPUNJEN ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

(Ova vest je objavljena 28-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZMENJENA JE UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O PDV NA TERITORIJI AP KiM

(Ova vest je objavljena 27-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

(Ova vest je objavljena 26-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OBJAVLJEN JE PLAN RADA TERENSKE KONTROLE ZA 2018. GODINU

(Ova vest je objavljena 25-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA FEBRUAR 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 33.042,00 DINARA ZA APRIL 2018. GODINE

(Ova vest je objavljena 25-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

(Ova vest je objavljena 25-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

(Ova vest je objavljena 24-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


POTVRĐENA MULTILATERALNA KONVENCIJA O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

(Ova vest je objavljena 24-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


OD 28. APRILA 2018. GODINE PRIVREDNI SUBJEKTI NE MOGU REGISTROVATI PROMENE PODATAKA U APR U PERIODU OD OTPOČINJANJA DO ZAVRŠETKA POSTUPKA PORESKE KONTROLE ILI RADNJE PORESKE POLICIJE

(Ova vest je objavljena 24-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


PRIPREMLJENA JE RADNA VERZIJA IZMENA I DOPUNA KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Ova vest je objavljena 23-04-2018)

Pogledaj kompletnu vest


Pogledajte arhivu vesti