NAJBOLJE u 2022. za finansijsku i računovodstvenu službu

NAJBOLJE u 2022. za finansijsku i računovodstvenu službu

IPC IZDANJA I KONSALTING - NAJBOLJE za finansijsku i računovodstvenu službu

IPC IZDANJA I KONSALTING - NAJBOLJE za finansijsku i računovodstvenu službu

VELIKE POGODNOSTI u pretplati za 2022.

VELIKE POGODNOSTI u pretplati za 2022.

IPC online TRENING - 19. oktobar 2021.

IPC online TRENING - 19. oktobar 2021.

IPC online TRENING - 20. oktobar 2021.

IPC online TRENING - 20. oktobar 2021.

Novine u sastavljanju FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021.

Novine u sastavljanju FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021.

IPC WEBINAR - 9. novembar 2021.

IPC WEBINAR - 9. novembar 2021.

IPC PRIRUČNICI

IPC PRIRUČNICI

IPC IZDANJA za FINANSIJE I POREZE - MAXIMUM za VAŠ NOVAC

IPC IZDANJA za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE - Ako želite VIŠE i BOLJE

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE

IPC mailing lista

IPC mailing lista

PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC online TRENING
19. oktobar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA, PONAVLJAMO:

IPC online TRENING
20. oktobar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA
U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

IPC WEBINAR
28. oktobar 2021. od 10-13h - popunjeno
29. oktobar 2021. od 10-13h - novi termin

#praksaispredteorije

Novine u sastavljanju FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

- BESPLATNO ZA SVE UČESNIKE WEBINARA -

IPC WEBINAR
9. novembar 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

NOVINE i PRIPREME za sastavljanje
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -

IPC online pripremna OBUKA za RAČUNOVODSTVO
od 1. oktobra 2021.

OBUKA za sticanje PROFESIONALNIH ZVANJA iz oblasti RAČUNOVODSTVA
(zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

Teorija i principi računovodstva
1. (4.) oktobar / 5. oktobar / 8. oktobar

IPC online TRENING
15. novembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

PRAVNO I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO
POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA
(Praktična rešenja i otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

IPC PRIRUČNICI za 2021.

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE

Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE


Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE


Javne nabavke
u praksi (Pravnik
br. 6a/2021)


DETALJNIJE

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 18. oktobrom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 20
15. oktobar

Budžet br. 18
15. oktobar

Pravnik br. 10
5. oktobar

Direktor-Inspektor br. 9-10
10. septembar

VESTI
12-10-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u septembru 2021. godine iznosi 0,8%
11-10-2021 Donet je novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
09-10-2021 Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
08-10-2021 Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
07-10-2021 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
04-10-2021 Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
01-10-2021 Prijava poslovnih jedinica obveznika fiskalizacije - od 1. oktobra 2021. godine
24-09-2021 Prosečna zarada za jul 2021. godine
24-09-2021 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2021. godine
20-09-2021 Demo verzija i Interno tehničko uputstvo za poslovanje sa E-fakturama
17-09-2021 Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
16-09-2021 Usvojen Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma
13-09-2021 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZPPPA
13-09-2021 Donet je novi Zakon o zaštiti potrošača
10-09-2021 Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara ("neto") po radnom času
03-09-2021 Najavljeno je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO
01-09-2021 Internet stranica za primenu elektronske fakture
31-08-2021 Podrška privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija
30-08-2021 Obaveza ažuriranja šifri kvalifikacija u CROSU od 1. januara 2022. godine
27-08-2021 Uputstvo školama za organizovanje rada u otežanim uslovima usled epidemije za školsku 2021/2022. godinu
26-08-2021 PKS poziva naše privrednike da se predstave na Svetskoj izložbi "Ekspo 2020 Dubai"
19-08-2021 Poziv za učešće u konsultacijama o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
19-08-2021 U toku je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
16-08-2021 Raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva
13-08-2021 Mogućnosti plaćanja poreza na imovinu bez provizije u Upravi za trezor
12-08-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u julu 2021. godine iznosi 0,2%
29-07-2021 Dodatna finansijska podrška privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva
26-07-2021 Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine
Kursna lista na dan 18.10.2021.
EUR

EUR
117,5618

USD

USD
101,5214

CHF

CHF
109,7580

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru