PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA
8. decembar 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

NOVINE i PRIPREME za sastavljanje
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA
9. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
Novine u FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"
UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO
Novi ZAKON o ZAŠTITI POTROŠAČA - od 19.12.2021.

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA
22. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA
koje se primenjuju od 1. januara 2022.

OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI
koje se primenjuju od 1. januara 2022.

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE
23. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA
na kraju 2021. godine
i PRIPREME ZA NOVI FISKALNI PERIOD

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR
27. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
15. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2022. -

IPC online TRENING
7. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA
U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

IPC online TRENING
10. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

DODATNE OBAVEZE ZA TRGOVCE
prema NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA
Primena od 19. decembra 2021. godine

IPC online TRENING
16. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO - 1.1.2022.
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

IPC online TRENING
17. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

Obaveze SVIH PRAVNIH LICA u vezi ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

IPC online TRENING
21. decembar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

NOVINE u OBRAČUNU ZARADA I DRUGIH PRIHODA
(neoporezivi iznos, stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada...)
i PRIMENA OLAKŠICA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE
od 1. januara 2022. godine

IPC online pripremna OBUKA za RAČUNOVODSTVO

OBUKA za sticanje PROFESIONALNIH ZVANJA iz oblasti RAČUNOVODSTVA
(zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

1. Poslovni informacioni sistemi (29. i 30. oktobar od 16-19h)

2. Finansijska analiza (1, 2. i 3. novembar od 16-19h)

3. Teorija i principi računovodstva (4, 5. i 6. novembar od 16-19h)

IPC PRIRUČNICI za 2021.

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE

Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE


Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE


Javne nabavke
u praksi (Pravnik
br. 6a/2021)


DETALJNIJE

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 3. decembrom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 22
12. novembar

Budžet 20
15. novembar

Pravnik 11
10. novembar

Direktor-Inspektor 11-12
15. novembar

Kursna lista na dan 3.12.2021.
EUR

EUR
117,5780

USD

USD
104,0697

CHF

CHF
113,0232

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a