IPC DANI
PALIĆ, 18-21. oktobar
- višednevno savetovanje -

#praksaispredteorije

E-fakture i nova fiskalizacija
Finansijsko i poresko poslovanje
Pravno poslovanje i radni odnosi
Inspekcijska kontrola i postupanje D.R.I.
Poslovanje javnih preduzeća
Poslovanje budžetskih korisnika
Poslovanje zdravstvenih ustanova

IPC DANI
PALIĆ, 18-21. oktobar
- višednevno savetovanje za JAVNE NABAVKE -

#praksaispredteorije

Javne nabavke u praksi

IPC besplatan WEBINAR II
za JAVNI SEKTOR
11. oktobar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA
OD JAVNOG ZNAČAJA

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

NOVI ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

- BESPLATNO za SVE UČESNIKE -

IPC besplatan WEBINAR I
za ustanove OBRAZOVANJA i VASPITANJA
6. oktobar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

NOVINE U POSLOVANJU USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I OBAVEZE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. godini

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RADOM USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PRAKSI

- BESPLATNO za SVE UČESNIKE -

IPC TRENING
4. oktobar 2022. od 10h

#praksaispredteorije

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

OBAVEZE POSLODAVCA KOD UPUĆIVANJA ZAPOSLENIH
NA RAD U INOSTRANSTVO

JEDINSTVENA PONUDA:
Priručnik + IPC.FiP

Najbolji način za praćenje propisa i uputstava
za praktičnu primenu iz oblasti
E-FAKTURA i nove FISKALIZACIJE

Za izmene propisa i nova uputstva za praktičnu primenu,
posle 14. jula 2022,
koristiti:
 Elektronski paket IPC.FiP
(elektronski priručnici: Elektronsko fakturisanje i Nova fiskalizacija)

Za stanje na dan 14.7.2022, koristiti:
Štampani priručnik za E-FAKTURE i FISKALIZACIJU

Priručnik za E-FAKTURE i novu FISKALIZACIJU
- štampano izdanje -

Priručnik je ažuran na dan 14. jul 2022.
Priručnik je izašao iz štampe 15. jula 2022.

Jednodnevna savetovanja Detaljan sadržaj PRIRUČNIKA
Prijava za pretplatu na PRIRUČNIK

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 23. septembrom 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 18
15. septembar

Budžet 17
15. septembar

Pravnik 9
5. septembar

Direktor-Inspektor 9-10
15. septembar

PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

Kursna lista na dan 23.9.2022.
EUR

EUR
117,3087

USD

USD
119,3496

CHF

CHF
121,9806

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a