IPC WEBINAR za RADNE ODNOSE
30. novembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

RADNI ODNOSI U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
2. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za SVE UČESNIKE -

PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA - snimak

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I POPIS IMOVINE i OBAVEZA

PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

IPC WEBINAR za JAVNA PREDUZEĆA - snimak

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA za 2023. godinu za JP,
DIGITALIZACIJA PROCESA PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA kod JP,
PLANIRANJE ZARADA, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE kod JP

IPC WEBINARI za BUDŽETSKE KORISNIKE
23. novembar - 5. decembar 2022.

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

29. novembar 2022. od 10h
POSLOVANJE DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA, USTANOVA KULTURE
i OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

- Besplatno za SVE učesnike -

5. decembar 2022. od 10h
POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

- Besplatno za SVE učesnike -

POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - snimak

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - snimak

- Besplatno za SVE -

POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
I PREDŠKOLSKIH I NAUČNIH USTANOVA
INSPEKCIJSKE KONTROLE u školskoj 2022/2023. - snimak

- Besplatno za SVE -

IPC WEBINAR
6. decembar 2022. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

VI PITATE (IPC pretplatnici za 2023.)
- MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)
ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022. i 2023.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 28. novembrom 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 23
30. novembar

Budžet 21
15. novembar

Pravnik 11
5. novembar

Direktor-Inspektor 11-12
15. novembar

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

VESTI
25-11-2022 Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2021. - septembar 2022. godine (100.072 dinara)
25-11-2022 Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara
25-11-2022 Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu iznosi 500.360 dinara
25-11-2022 Prosečna zarada za septembar 2022. godine
25-11-2022 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2022. godine
24-11-2022 Ističe rok za usklađivanje adrese sedišta privrednih subjekata 27. novembra 2022. godine
24-11-2022 Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu
24-11-2022 Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
21-11-2022 Vlada RS utvrdila je predloge više zakona
21-11-2022 Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
21-11-2022 Predložene su izmene i dopune Carinskog zakona
15-11-2022 "SPIRI" - nova aplikacija za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta RS u test verziji - na sajtu Uprave za trezor
14-11-2022 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u oktobru 2022. godine iznosi 1,9%
14-11-2022 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
10-11-2022 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra 2022. godine
10-11-2022 Referentna kamatna stopa povećana na 4,5%
10-11-2022 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
08-11-2022 Objavljeni su nacrti izmena i dopuna više poreskih zakona
07-11-2022 Revidirani parametri osnovnih makroekonomskih indikatora do kraja 2022. godine - inflacija i drugi parametri
07-11-2022 Izmene i dopune PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
04-11-2022 Usvojen predlog rebalansa budžeta Republike za 2022. godinu
01-11-2022 Izvršena je izmena cene belog kristal šećera
25-10-2022 Izmene i dopune u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa
26-10-2022 Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 20. oktobar 2022. godine
26-10-2022 Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
24-10-2022 Propisana je maksimalna maloprodajna cena jestivog suncokretovog ulja u pakovanju od jednog litra
10-10-2022 Promene valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu
Kursna lista na dan 30.11.2022.
EUR

EUR
117,3271

USD

USD
113,3486

CHF

CHF
118,8724

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a