IPC WEBINAR - 27. april 2021. od 10h

IPC WEBINAR - 27. april 2021. od 10h

IPC WEBINAR - 28. april 2021. od 10h

IPC WEBINAR - 28. april 2021. od 10h

IPC online TRENING - 20. i 21. maj od 10-15h

IPC dvodnevni online TRENING - 20. i 21. maj od 10-15h

PRIRUČNICI U PRIPREMI

IPC PRIRUČNICI - u pripremi

PRIRUČNICI IZAŠLI IZ ŠTAMPE

IPC PRIRUČNICI - izašli iz štampe

IPC online TRENING - 20. april 2021. od 10h

IPC online TRENING - 20. april 2021. od 10h

IPC online TRENING - 25. mart 2021. od 9h

IPC online TRENING - 22. april 2021. od 10h

IPC online TRENING - 23. april 2021. od 10.00h

IPC online TRENING - 23. april 2021. od 10.00h

IPC IZDANJA za FINANSIJE I POREZE - MAXIMUM za VAŠ NOVAC

IPC IZDANJA za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU - PROMENA na BOLJE

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE - Ako želite VIŠE i BOLJE

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

IPC mailing lista

IPC mailing lista

IPC WEBINAR
27. april 2021. od 10-16h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine
RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021. 

IPC WEBINAR
28. april 2021. od 10-14h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za SVE SLUŠAOCE

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine
RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021. 

IPC dvodnevni online TRENING
20. i 21. maj 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV
(poseban akcenat na primerima iz prakse)

ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA 

IPC online TRENING
20. april od 10h

#praksaispredteorije

OBAVEZE PRAVNIH LICA U VEZI ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
PO NOVOM ZAKONU O ARHIVSKOJ GRAĐI
I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

IPC online TRENING
22. april od 10h

#praksaispredteorije

VODIČ ZA INTERNET TRGOVINU
Poseban osvrt na DROPSHIPPING - model prodaje bez zaliha

Snimak IPC online TRENINGA
23. april od 10h

#praksaispredteorije

Zbog velikog interesovanja, ponavljamo
IPC online TRENING od 24. marta 2021:

E-POSLOVANJE I PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 15. aprilom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 9
12. april

Budžet br. 8
12. april

Pravnik br. 4
5. april

Direktor-Inspektor br. 3-4
20. mart

PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

IPC PRIRUČNICI za 2021. - u pripremi

Priručnik
za primenu
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Kontnog okvira za
privredna društva,
zadruge i preduzetnike


DETALJNIJE

Priručnik za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja)


DETALJNIJE

IPC PRIRUČNICI za 2021. - izašli iz štampe

Zarade, naknade i
drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

 

Analitički kontni plan
za privredna društva,
zadruge i preduzetnike


DETALJNIJE

VESTI
14-04-2021 Objavljen je Pravilnik o PDV
13-04-2021 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
12-04-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2021. godine iznosi 0,5%
12-04-2021 Od 12. aprila trgovinskim centrima je dozvoljen rad pod određenim uslovima
07-04-2021 Objavljen je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije za podršku radu hotelske industrije
06-04-2021 Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu
05-05-2021 Radno vreme objekata od 5. aprila 2021. godine
03-04-2021 Objavljene su dve uredbe za potrebe primene Zakona o fiskalizaciji
02-04-2021 Usvojeni su predlozi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
02-04-2021 Usvojen Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju
02-04-2021 Najavljeno odlaganje primene elektronskih faktura po osnovu komercijalnih transakcija u kojima su korisnici javnih sredstava dužnici do 1. januara 2022. godine
01-04-2021 Objavljeno je šest pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji
30-03-2021 Rok za prihvatanje prvog direktnog davanja ističe 31. marta 2021. godine
29-03-2021 Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS
25-03-2021 Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju
25-03-2021 Prosečna zarada za januar 2021. godine
25-03-2021 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za mart 2021. godine
22-03-2021 Radno vreme objekata od 22. marta 2021. godine
20-03-2021 Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu
16-03-2021 Radno vreme objekata u periodu od 16. marta, od 21.00h, do 22. marta 2021. godine, do 6.00h
16-03-2021 Izmene u načinu korišćenja sredstava subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
16-03-2021 Donet je Program podrške radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca
16-03-2021 Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu
15-03-2021 Donet je Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
12-03-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u februaru 2021. godine iznosi 0,6%
12-03-2021 Prijavljivanje za prvu isplatu direktnih davanja najkasnije do 31. marta 2021. godine
02-03-2021 Objavljen javni poziv za dodelu subvencije za podršku radu autobuskih prevoznika
01-03-2021 Objavljena su obaveštenja o primeni novih direktnih davanja
01-03-2021 Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije
26-02-2021 Prosečna godišnja zarada za 2020. godinu iznosi 995.808 dinara
26-02-2021 Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu iznosi 2.987.424 dinara
25-02-2021 Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2020. godine za potrebe obračuna poreske amortizacije iznosi 454.245,00 dinara
Kursna lista na dan 16.4.2021.
EUR

EUR
117,5584

USD

USD
98,2519

CHF

CHF
106,5130

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru