IPC jednodnevni TRENINZI
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
i INSTRUKCIJE za RAD u NOVOM PORTALU JN

Beograd, 6. jul 2020.

IPC višednevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE
Zlatibor, 19-22. jul 2020.
#praksaispredteorije

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
i RAD u NOVOM PORTALU JN
JAVNE NABAVKE u praksi

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

Fiskalne pogodnosti, direktna davanja i radni odnosi u vreme korona virusa
Aktuelnosti u PDV i izmene računovodstvene regulative

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

Specifičnosti POSLOVANJA BUDŽETSKIH USTANOVA po ukidanju
VANREDNOG STANJA

Poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Ekonomske MERE VLADE RS za PODRŠKU PRIVREDI i SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA za vreme VANREDNOG STANJA

#praksaispredteorije

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Sastavljanje PORESKOG BILANSA, utvrđivanje POREZA NA DOBIT
i obračun PORESKE AMORTIZACIJE
- rok 4. avgust 2020. godine

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje
KONAČNE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIKA za 2019. godinu
- rok 4. avgust 2020. godine

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici - I i II deo

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 30. junom 2020.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 16
5. jul

Budžet br. 14
25. jun

Pravnik br. 6
5. jun

Direktor br. 5-6
10. maj

Pretplata za 2020. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije
VESTI
06-07-2020 Objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
06-07-2020 Izmene i dopune priloga koji se podnose uz prijavu za registraciju upisa ponuđača
03-07-2020 Potpisan je i objavljen Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
03-07-2020 Potpisan je i objavljen Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
02-07-2020 Objavljeni su podzakonski akti za primenu Zakona o javnim nabavkama
02-07-2020 Početak sezonskog sniženja robe
01-07-2020 Početak primene novog Zakona o javnim nabavkama i Portala javnih nabavki
30-06-2020 Potpisane su i objavljene dopune posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
27-06-2020 Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
25-06-2020 Objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva
25-06-2020 Prosečna zarada za april 2020. godine
25-06-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jun 2020. godine
22-06-2020 Pomeren je rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV na 30. septembar 2020. godine
17-06-2020 Produženo važenje PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač RS, AP i JLS
17-06-2020 Vlada RS utvrdila Spisak javnih naručilaca
16-06-2020 Dostupna DEMO platforma novog Portala javnih nabavki
12-06-2020 Inflacija (potrošačke cene) u maju 2020. godine iznosi -0,2%
11-06-2020 Referentna kamatna stopa smanjena na 1,25%
11-06-2020 Fond za razvoj Republike Srbije počeo da prima zahteve za kredite koji su namenjeni privrednim subjektima iz oblasti turizma, ugostiteljstva i saobraćaja
08-06-2020 Mišljenjem Ministarstva finansija potvrđeno je da se naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada oporezovana porezom na zarade po stopi od 10% priznaje kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome je isplaćena
05-06-2020 Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu za korisnike budžetskih sredstava
01-06-2020 Odložena primena usklađenih dinarskih iznosa akciza za 1. jul 2020. godine
01-06-2020 Dopuna Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći
26-05-2020 Određena su dobra i usluge za koje će u 2021. godini, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, centralizovano sprovoditi postupak javne nabavke
19-05-2020 Podrška privrednim subjektima za nabavku nove opreme
13-05-2020 Obezbeđena su sredstva za plate novozaposlenih u zdravstvu
12-05-2020 Rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu
08-05-2020 Podsticaji za unapređenje domaćeg turizma
Kursna lista na dan 6.7.2020.
EUR

EUR
117.5741

USD

USD
104.1585

CHF

CHF
110.4190

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru