IPC WEBINAR za privredna društva - 22. januar od 10h

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA - 22. januar od 10h

IPC WEBINAR za budžetske korisnike - 25. januar od 10h

IPC WEBINAR za korisnike BUDŽETSKIH SREDSTAVA - 25. januar od 10h

Snimak IPC WEBINARA za JAVNE NABAVKE - 27. januar od 10h

Snimak IPC WEBINARA za JAVNE NABAVKE - 27. januar od 10h

Snimak IPC Webinara za JAVNE NABAVKE - besplatno za sve zainteresovane

IPC online TRENING - 29. januar 2021. od 10h

Snimak IPC WEBINARA od 4. novembra

IPC online TRENING - 2. februar 2021. od 10h

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

IPC online TRENING - 5. februar 2021. od 10h

Srećan Božić i Nova godina

IPC online TRENING - 9. februar 2021. od 10h

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

IPC IZDANJA za FINANSIJE I POREZE - MAXIMUM za VAŠ NOVAC

IPC IZDANJA za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

Besplatne online OBUKE

Besplatne online OBUKE

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU - PROMENA na BOLJE

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE - Ako želite VIŠE i BOLJE

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE

IPC mailing lista

IPC mailing lista

PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 22. januarom 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 4
20. januar

Budžet br. 3
15. januar

Pravnik br. 1
10. januar

Direktor br. 1-2
15. januar

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
22. januar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2020. godinu

IZMENE ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

IPC WEBINAR za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
i ZDRAVSTVENE USTANOVE
25. januar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
za KORISNIKE BUDŽETKIH SREDSTAVA i ZDRAVSTVENE USTANOVE

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Snimak IPC WEBINARA za JAVNE NABAVKE
27. januar 2021. od 10h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2021. godinu

Zbog velikog interesovanja, ponavljamo
IPC webinar za javne nabavke od 15. januara 2021:

IZRADA PLANA NABAVKI za 2021. godinu

IPC online TRENING
29. januar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

IZMENE ZAKONA O PDV i podzakonskih akata

Oporezivanje prometa dobara i usluga IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Oporezivanje prometa POLOVNIH DOBARA

IPC online TRENING
2. februar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE
osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2020. godinu

IPC online TRENING
5. februar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

PRIMENA MSFI 15 prihod od ugovora sa kupcima

PDV - nastanak poreske obaveze i utvrđivanje poreske osnovice za obračun PDV

IPC online TRENING
9. februar 2021. od 10h

Trening na vašem računaru

ANALIZA POSLOVANJA I SMANJENJE RIZIKA U POSLOVANJU
POSEBAN DODATAK: Sastavljanje CASH FLOW izveštaja

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
(Obuka 2)

VESTI
21-01-2021 Agencija za privredne registre je 20. januara 2021. godine pustila u rad aplikaciju za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu
20-01-2021 Podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja u elektronskom obliku za budžetske korisnike
15-01-2021 Dostavljanje rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike - paušalce za 2021. godinu
15-01-2021 Raspisana su tri nova konkursa za pomoć razvoju turizma u 2021. godini
14-01-2021 Predstavite domaće proizvode preko Alibabe i nađite kupce na kineskom tržištu
14-01-2021 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
12-01-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2020. godine iznosi 0,1%
12-01-2021 Dostavljanje godišnjeg izveštaja Povereniku za informacije od javnog značaja
11-01-2021 Obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa
05-01-2021 Obaveštenje o podnošenju obrazaca preko portala Poreske uprave
04-01-2021 Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
31-12-2020 Izmenjeni su pravilnici iz oblasti PDV i poreza na dobit pravnih lica
30-12-2020 Radno vreme određenih objekata za predstojeće praznike
29-12-2020 Odložena je primena zakona kojima se uređuje radnopravni status i plate zaposlenih u javnom sektoru
29-12-2020 Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od 1. januara 2021. godine u okviru CROSO
26-12-2020 Dinarski iznos mesečne zarade novonastanjenog obveznika za 2021. godinu
25-12-2020 Prosečna zarada za oktobar 2020. godine
25-12-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za decembar 2020. godine
25-12-2020 Utvrđen je postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa
24-12-2020 Objavljen je iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu (4.869.000 dinara)
22-12-2020 Objavljeno je nekoliko poreskih zakona
22-12-2020 Doneti su propisi iz oblasti poslovanja s digitalnom imovinom
21-12-2020 Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
21-12-2020 Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
18-12-2020 Poziv ugostiteljima da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za 2021. godinu
18-12-2020 Uskoro možete da započnete sezonsko sniženje robe
16-12-2020 Propisi od značaja za poslovanje budžetskih korisnika
15-12-2020 Nove mere za olakšanu otplatu kredita dužnicima pogođenim pandemijom COVID-19
14-12-2020 Obaveštenje u vezi realizacije subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
12-12-2020 Zakoni od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava u 2021. godini
11-12-2020 Mesečna inflacija (potrošačke cene) u novembru 2020. godine iznosi 0,0%
10-12-2020 Referentna kamatna stopa smanjena na 1,00%
10-12-2020 Svrstavanje proizvoda i usklađivanje nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu
09-12-2020 Objavljen spisak privrednih subjekata koji imaju pravo na bespovratna sredstva
09-12-2020 Rok za predaju obaveštenja Poreskoj upravi o ne / isplati lične zarade ističe 15. decembra 2020. godine
07-12-2020 Odlaže se primena zakona kojima se uređuje radnopravni status i plate zaposlenih u javnom sektoru
05-12-2020 Dodela bespovratnih sredstava za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
Kursna lista na dan 22.1.2021.
EUR

EUR
117,5762

USD

USD
96,6194

CHF

CHF
109,1397

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru