IPC online TRENING

2. februar 2023. od 10h
NOVINE u ELEKTRONSKIM FAKTURAMA
i ELEKTRONSKOM EVIDENTIRANJU OBRAČUNA PDV-a

Snimak IPC WEBINARA za PRIVREDNA DRUŠTVA
(održan 24. januara)

30. januar 2023. od 10h
SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2022. godinu

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE
(održan 26. januara)

31. januar 2023. od 10h
SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu
kod KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

NOVINE U FINANSIJSKOM I PRAVNOM POSLOVANJU
BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

SPECIJALNA PONUDA
za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE u praksi

 1. Štampani priručnik za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
  (ažuran sa 1. februarom)
 2. Snimak IPC online treninga za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
  - održan 10. januara

  (termin emitovanja: 27. januar)
 3. IPC online trening za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
  (Trening se održava početkom februara, po objavljivanju najnovijih izmena)

- CENA za IPC PRETPLATNIKE ZA 2023:

samo 7.900 + PDV

- CENA za OSTALE:

11.900 + PDV

Priručnik za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1.1.2023.

PRIRUČNIK ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U PRAKSI
I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-a u SEF-u
od 1. januara 2023.

IPC WEBINARI za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA
i BUDŽETSKE KORISNIKE u novembru i decembru

- BESPLATNO samo za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

17. novembar 2022. - snimak
POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini


18. novembar 2022. - snimak
IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I POPIS IMOVINE i OBAVEZA
PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA


30. novembar 2022. - snimak
RADNI ODNOSI kod PRIVREDNIH DRUŠTAVA


22. decembar 2022. od 10h - snimak
ANALIZA POSLOVANJA SA PRAKTIČNOM OBUKOM
ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA POSLOVANJA


26. decembar 2022. - snimak
IZMENE BUDŽETSKIH PROPISA koje se primenjuju od 1. januara 2023.
i POPIS I PRIPREME ZA ZAVRŠNI RAČUN


27. decembar 2022. - snimak
IZMENE ZAKONA O PDV
IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ...


28. decembar 2022. - snimak
VI PITATE - MI ODGOVARAMO
odgovori na sporna pitanja iz prakse

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022. i 2023.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 25. januarom 2023.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 5-6
20. januar

Budžet 5
20. januar

Pravnik 1
5. januar

Direktor-Inspektor 1-2
15. januar

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

Kursna lista na dan 27.1.2023.
EUR

EUR
117,3739

USD

USD
107,9598

CHF

CHF
117,0695

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a