IPC priručnik - kontni plan za budzetski sistem

Priručnik KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik sadrži najnoviji pregled subanalitičkih konta za vođenje poslovnih knjiga korisnika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem (verzija na snazi od 30.12.2021. godine), kao i Uporedni pregled međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem. Takođe Priručnik sadrži Osnovne odredbe Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Priredili: Redakcija časopisa Budžet

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na
Priručnik za KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE*

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM
sa međusobnim povezivanjem konta

3.800,00
+ PDV
2.800,00
+ PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8045

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023/2024: FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023/2024. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?