Komplet: Priručnik + IPC.Fip

PRIRUČNIK + FIP


PRETPLATA na KOMPLET obuhvata:

1. Korišćenje finansijskog elektronskog paketa IPC.FiP do 31. decembra 2022. koji u sebi pored ostalog sadrži i časopise: Revizor i Budžet i priručnike:
    ELEKTRONSKO FAKTURISANJE i NOVA FISKALIZACIJA (časopisi i priručnici se dnevno ažuriraju)
2. Dobijanje štampanog Priručnika za E-FAKTURE i novu FISKALIZACIJU
3. 10 Besplatnih telefonskih KONSULTACIJA do 31.12.2022. godine
4. DVA besplatna IPC WEBINARA (iz oblasti finansijskog poslovanja) do 31.12.2022.
5. Dobijanje IPC VESTI (aktuelne informacije iz oblasti finansijskog poslovanja) putem e-mail-a
6. Popust na IPC višednevno SAVETOVANJE na Paliću, 18-21. oktobar 2022.

NAJBOLJI NAČIN ZA PRAĆENJE PROPISA I UPUTSTAVA ZA PRAKTIČNU PRIMENU IZ OBLASTI E-FAKTURA I FISKALIZACIJE

1. Kupovina IPC izdanja:
   a) Priručnik za E-FAKTURE i FISKALIZACIJU
   b) Elektronski paket IPC.FiP (finansije, porezi, računovodstvo)
2. Za stanje ažurno sa 14. julom 2022, koristiti:
   Priručnik za E-FAKTURE i FISKALIZACIJU - štampano izdanje
3. Za izmene propisa i nova uputstva za praktičnu primenu posle 14. jula 2022, koristiti:
   Elektronski paket IPC.FiP (elektronski priručnici: Elektronsko fakturisanje, Nova fiskalizacija)

    ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - praktična primena
- Ko je obavezan da primenjuje elektronske fakture i od kada
- Primena E-fakture i rad u SEF-u (izmenjena i dopunjena verzija prema novom Tehničkom uputstvu)
- Provera validnosti ulazne fakture kao računovodstvene isprave
- Provera validnosti izlazne fakture kao računovodstvene isprave
- Sprovođenje asignacije u Centralnom registru faktura - CRF-u
- Odgovori na pitanja u vezi elektronskog fakturisanja (dopunjena verzija prema novom Tehničkom uputstvu)
- Modeli akata
- Propisi koji regulišu oblast elektronskg fakturisanja

    NOVA FISKALIZACIJA - praktična primena
- Nova fiskalizacija - Predmet i ko su obveznici nove fiskalizacije
- Elementi novog fiskalnog računa
- Uvođenje fiskalizacije, evidencija prometa, način prenosa i čuvanja podataka
- Novo tehničko uputstvo za funkcionalnost ESIR-a ili L-PFR-a i izmene podzakonskih akata
- Pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu fiskalnog računa
- Fiskalni račun - Pravo na povraćaj PDV stranom putniku koji otprema dobra u inostranstvo
u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe
- Najčešće nejasnoće u vezi sa primenom Zakona o fiskalizaciji kroz pitanja i odgovore
- Službena mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti fiskalizacije
- Propisi koji regulišu oblast nove fiskalizacije


Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na KOMPLET za period 1.9-31.12.2022. godine

Izdanja za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU službu AKCIJSKA CENA
Finansijski elektronski paket: IPC.FiP - finansije, porezi, računovodstvo
(online verzija)
18.000,00
Priručnik: E-FAKTURE i FISKALIZACIJA - štampano izdanje
(Revizor 15 / Budžet 14)
4.500,00
POPUST važi do 30.9.2022.
Plaćanje se može vršiti i u 2 mesečne rate.
Račun za uplatu: 160-14952-34
Ukupno: 22.500,00
Popust: 4.500,00
Cena: 18.000,00
PDV po stopi od 10% 1.800,00
Ukupno za uplatu: 19.800,00
POPUST važi do 30.9.2022.
Plaćanje se može vršiti i u 2 mesečne rate.
Račun za uplatu: 160-14952-34

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?