Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

Autori: dr Zoran Petrović i Jovana Dedić

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE*

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA, zadruge i preduzetnike
(3 knjige - 1.900 str.)


Autori: dr Zoran Petrović i Jovana Dedić

15.900,00
+ PDV
11.900,00
+ PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8030

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Koji priručnik želite?
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?