IPC priručnik za kontni okvir

Priručnik za PRIMENU KONTNOG OKVIRA za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

U Priručniku je objašnjeno korišćenje sve tri računovodstvene regulative:

  • Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koji su odobreni Rešenjem o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 10. septembra 2020. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 123/2020 i 125/2020);
  • Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koji je odobren Rešenjem o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) broj: 401-00-3683/2018-16 od 16. oktobra 2018. godine; i
  • Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, broj 89/2020) - u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica.

Materija u Priručniku je sistematizovana u 10 celina, koliko klasa ima u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Pri obrazlaganju materije pridržavali smo se Kontnog okvira, bez komentarisanja njegove strukture i celishodnosti.

Bitna karakteristika Priručnika je i da je u okviru njega pored velikog broja primera knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promena detaljno obrađeno i evidentiranje tih promena u poreskim evidencijama i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV, što ovu publikaciju čini jedinstvenom na tržištu. S obzirom da su računovodstvene i poreske evidencije usko povezane ovim izdanjem na jednom mestu obuhvatili smo sve ono što je računovođama važno prilikom evidentiranja poslovnih promena.

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

Autori: dr Zoran Petrović i Jovana Dedić

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na priručnik za
PRIMENU KONTNOG OKVIRA okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE*

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA, zadruge i preduzetnike
(3 knjige - 1.900 str.)

15.900,00
+ PDV
11.900,00
+ PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8030

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023/2024: FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023/2024. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Koji priručnik želite?
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?