IPC priručnik za mikro i druga pravna lica

Priručnik za primenu PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

U "Službenom glasniku RS", broj 89/2020 objavljen je Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica - u daljem tekstu: Pravilnik.

Pravilnik je donet na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/2019)

Članovima 1. i 2. Pravilnika propisano je da odredbe Pravilnika primenjuju mikro i druga pravna lica koja se nisu dobrovoljno opredelila da primenjuju MSFI ili MSFI za MSP.

U Pravilnik su uključena nova rešenja koja će, ako se pravilno primene, doprineti poboljšanju kvaliteta finansijskih izveštaja (npr. mogućnost revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, kapitalizovanje troškova pozajmljivanja).

U Priručniku su obrađeni svi članovi Pravilnika. U okviru svakog člana struktura teksta Priručnika je sledeća:

  • tekst člana Pravilnika,
  • kratka analiza člana i poređenje sa prethodnim Pravilnikom, MSFI i MSFI za MSP,
  • termini neophodni za razumevanje člana i
  • primena člana.

U okviru primera primene članova Pravilnika prikazane su i eventualne poreske obaveze subjekta primene Pravilnika, s tim da se Priručnik ne može koristiti u smislu priručnika za utvrđivanje poreskih obaveza subjekata.

Autor: dr Zoran Petrović

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na
Priručnik za primenu PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

PRIRUČNIK CENA CENA za IPC PRETPLATNIKE*
Priručnik za primenu PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA 7.400,00
+ PDV
4.400,00
+ PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8040

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023/2024: FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023/2024. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?