PDV u PRAKSI - Priručnik za primenu jedinstvenog Pravilnika o PDV - RASPRODATO

Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji je sačinjen od 282 člana, a koji obuhvata i menja sve postojeće pravilnike koji su pored integracije u jedinstveni pravilnik pretrpeli i značajne izmene, što je dovelo do potrebe za posebnim izdanjem:
PDV u PRAKSI
- PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV


Priručnik sadrži detaljna objašnjenja odredaba ovog pravilnika sa posebnim akcentom na praktične primere, koje smo kreirali na osnovu brojnih, specifičnih i spornih situacija koje su naši konsultanti godinama uspešno rešavali za naše pretplatnike iz poreske i računovodstvene službe.

Svrha ovog izdanja je da korisnicima maksimalno olakša razumevanje datih odredaba i njihovu primenu u praksi.
 
Priručnik obuhvata:

  1. Objašnjenja odredaba iz Zakona o PDV koje su bliže uređene Pravilnikom o PDV,
  2. Detaljna objašnjenja pojedinačnih odredaba Pravilnika o PDV,
  3. Specifičnosti u primeni Pravilnika o PDV,
  4. Više od 300 praktičnih primera,
  5. Razlike u odnosu na prethodne pravilnike,
  6. Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
  7. Relevantna službena mišljenja i dr.
  8. Zbirka propisa iz oblasti PDV

Autori: Jovana Dedić i Bojan Lukić

Priručnik je izlašao iz štampe u junu 2021. godine