Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Priručnik obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Jun 2021.

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Sva polja su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK CENA za IPC PRETPLATNIKE* CENA za NEPRETPLATNIKE
PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Autor: dr Natalija Keković
3.500,00
+ PDV
5.500,00
+ PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8045

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2023:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2023. godinu

Unesite podatke firme/ustanove
Unesite broj primeraka
Da li ste pretplatnik IPC-a?