Priručnik ELEKTRONSKO FAKTURISANJE i ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV-a u SEF-u

Priručnik obuhvata objašnjenja svih obaveza koje obveznici SEF-a imaju u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju, a poseban akcenat je stavljen na povezivanje propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV. Kako bi korisnicima omogućili da na jednom mestu pročitaju sve informacije neophodne za rad u sistemu elektronskih faktura, pre svakog praktičnog primera dato je objašnjenje odredaba propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV koje se odnose na dati primer.

Najznačajniji segmenti priručnika:

  • Obveznici primene Zakona o elektronskom fakturisanju
  • Pojam i elementi e-fakture
  • Kreiranje elektronske fakture, knjižnog odobrenja/zaduženja i avansnog računa (sa praktičnim primerima obrađenim u skladu sa propisima o PDV)
  • Statusi e-fakture
  • Prihvatanje i odbijanje e-fakture
  • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u (sa praktičnim primerima i objašnjenjima propisa o PDV)

NAPOMENA:
Prvobitno je bilo predviđeno da priručnik izađe početkom januara ali s obzirom da se očekuju značajne izmene podzakonskih akata i Internog tehničkog uputstva koji bliže uređuju rad na SEF-u, a kako želimo da Priručnik za elektronsko fakturisanje u praksi i elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u obuhvati sve neophodne informacije i veliki broj primera koji će vam pomoći u svakodnevnom radu, priručnik će izaći iz štampe u junu 2023. godine.
Priručnik će sadržati konačna tumačenja i uputstva u vezi sa izdavanjem i prijemom elektronskih faktura, kao i u vezi sa elektronskim evidentiranjem obračuna PDV datim iz ugla propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV.

Osoba za kontakt
Danijela Petrović
IPC d.o.o
telefon: 011/3660071
e-mail: office@ipc.rs

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK
(štampano izdanje)
CENA za IPC
PRETPLATNIKE
za 2023.
PUNA
CENA
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
i ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV-a u SEF-u


Priredili: IPC Redakcija

Priručnik izlazi iz štampe u junu 2023. godine

6.700,00
+ PDV
9.700,00
+ PDV
Plaća se PDV po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8035

Prijava za dobijanje predračuna:

Unesite podatke firme/ustanove
Izaberite broj primeraka:
Da li ste IPC pretplatnik za 2023. godinu?