REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
12 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
12 1. Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 25. jul 2022. godine
13 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2022. godine
14 3. Prosečna zarada za maj 2022. godine
14 4. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2022. godine iznosi 1,6%
14 5. Referentna kamatna stopa povećana na 2,75%
15 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
17 Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva
  Porez na dohodak građana
26 Poreski aspekt prihoda od nepokretnosti
41 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Revizija
43 Ugovaranje revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu
65 JAVNA PREDUZEĆA
66 Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća
73 PLATNE USLUGE
75 Obaveza podnošenja prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2022. godinu
81 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
82 Fiskalizacija
  Službena mišljenja
84 Porez na dodatu vrednost
96 Fiskalizacija
100 Porez na dohodak građana
112 Poreski postupak i poreska administracija
117 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
118 Zarade i druga primanja
124 Doprinosi
126 Potrošačke cene i inflacija
128 Kamate
130 Ostali aktuelni podaci
131 Srednji kursevi stranih valuta u 2022. godini
133 KALENDAR OBAVEZA U AVGUSTU 2022.
135 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2022. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
8 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
8 1. Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 25. jul 2022. godine
9 2. Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane JN u 2023. godini
10 3. Kombinovane revizije javnih nabavki
11 4. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2022. godine
11 5. Prosečna zarada za maj 2022. godine
11 6. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2022. godine iznosi 1,6%
12 7. Referentna kamatna stopa povećana na 2,75%
13 FISKALIZACIJA
15 Najnovija stručna pojašnjenja u vezi primene Zakona o fiskalizaciji
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
19 Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
29 PLATE I DRUGI PRIHODI
30 Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada u javnom sektoru (troškovi prevoza)
39 JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
40 Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
51 PROSVETA
52 Softver za praćenje finansiranja u obrazovanju IFISuP
57 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
59 Porez na dodatu vrednost
65 Fiskalizacija
69 Poreski postupak i poreska administracija
75 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
77 Zarade i druga primanja
98 Doprinosi
100 Potrošačke cene i inflacija
102 Kamate
104 Ostali aktuelni podaci
105 Srednji kursevi stranih valuta u 2022. godini
107 KALENDARI OBAVEZA U AVGUSTU 2022.
109 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2022. godine
111 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2022. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Pravo zaposlenih na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada
14 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
19 JAVNE NABAVKE
20 Izvođenje radova kao predmet javne nabavke
27 Akcioni plan za 2022. godinu za sprovođenje programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
29 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
34 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
41 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
42 Obustavljanje postupka
  Zaštita podataka o ličnosti i pristup informacijama od javnog značaja
46 Ne/dozvoljenost kontrole kretanja zaposlenih od strane poslodavca
  Prosveta
48 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu
58 Obaveza donošenja akta o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti dece i učenika
62 Sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2022/2023. godinu
  Zdravstvo
82 Specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - objavljen Javni poziv za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja sa rokom do 12. avgusta 2022. godine -
  Privreda
89 Odgovornost privrednih subjekata za upotrebu poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima
93 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
95 Radni odnosi
97 Socijalno osiguranje
  Sudska praksa
99 Radni odnosi
105 Sprеčаvаnje zlоstаvlјаnjа nа rаdu
107 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
109 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
112 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
112 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
113 Obaveza izrade plana upravljanja i vođenja evidencije i izveštavanja prema pravilnicima o rodnoj ravnopravnosti
137 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
138 Aktuelnosti iz određenih oblasti
138 Javne nabavke
138 Socijalna zaštita
139 Elektronska uprava
139 Prosveta
139 Zdravstvo
140 Kultura
140 Zaštita i unapređenje životne sredine
141 Trgovina
141 Turizam
142 Privreda
143 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2022. godine -
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
148 Zarade i druga primanja
154 Doprinosi
156 Kamate
157 Ostali aktuelni podaci
158 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
163 KALENDARI OBAVEZA U JULU 2022.
165 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
167 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022/2023. godinu
171 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2022. godine
174 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Kontrola noćnog rada kod poslodavca
16 Inspekcijski nadzor nad radom maloletnika
20 Kontrola primene mera na gradilištu - Prijava gradilišta
23 Prekršaj Agencije za privremeno zapošljavanje kada ne zaključi ugovor o radu radi ustupanja zaposlenog
  Poreska inspekcija
26 Postupak poreske kontrole
31 Inspekcijska kontrola evidencije prometa na malo i izdavanja fiskalnih računa
  Prosvetna inspekcija
36 Kontrola evidencija i javnih isprava koje vodi i izdaje osnovna škola
  Zdravstvena inspekcija
39 Obaveza isticanja oglasne table, cenovnika usluga i radnog vremena zdravstvenog radnika preduzetnika
41 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
43 Nepravilnosti u poslovanju lokalne samouprave u oblasti rashoda za zaposlene prema izveštajima DRI - socijalna davanja, naknada troškova, nagrade i ostali rashodi za zaposlene
  Kontrola javnih nabavki
48 Nepravilnosti u postupku javne nabavke koje je utvrdila DRI - ugovor o javnoj nabavci (dodela, sadržina, izvršenje), okvirni sporazum, evidencije i izveštaji o nabavkama
53 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
55 PRAVNO POSLOVANJE
56 Obaveza organa vlasti da izrade plan upravljanja rizicima
58 Obaveza čuvanja i zaštite dokumentacije u elektronskom obliku od 1. septembra 2022. godine
61 Obaveze i odgovornosti direktora u privatnom i javnom sektoru
65 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
66 Stabilizacija privrednih tokova uprkos spoljnim šokovima
77 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
88 Aktuelnosti
101 MENADŽMENT U PRAKSI
102 Upravljanje troškovima primenom ABC metode
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
109 Zarade i druga primanja
110 Doprinosi
111 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
112 Kamate
113 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2022.
115 Poslovne obaveze u julu i avgustu 2022. godine
119 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2022. godine
122 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2022. godine
141 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2022. godine
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor