REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva
7 SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU za privredna društva, javna preduzeća, zadruge i preduzetnike
17 1. Izbor računovodstvene regulative u 2020. godini i promena regulative u konkretnom privrednom subjektu
17 1.1. Uvodna razmatranja
18 1.2. Izbor računovodstvene regulative
20 1.3. Najvažnije razlike u pravilima priznavanja i vrednovanja između računovodstvenih regulativa
23 1.4. Vrste finansijskih izveštaja koje sastavljaju obveznici primene Zakona o računovodstvu
24 1.5. Prelazak na primenu MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica
35 2. Knjiženje ispravki materijalno značajnih grešaka
37 3. Obračun i evidentiranje nekih poslovnih transakcija i događaja u toku 2020. godine
71 4. Sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2020. godine
71 4.1. Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija
71 4.2. Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
80 4.3. Preklasifikacija stavki u finansijskim izveštajima
82 4.4. Priznavanje i vrednovanje stavki finansijskih izveštaja
337 5. Sprovođenje dodatnih obračuna i knjiženja na osnovu sastavljenog poreskog bilansa
337 5.1. Knjiženje obaveze za porez na dobit
338 5.2. Priznavanje i vrednovanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza
357 6. Utvrđivanje i knjiženje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja
357 6.1. Utvrđivanje i knjiženje rezultata
360 6.2. Sastavljanje finansijskih izveštaja
388 6.3. Popunjavanje Statističkog izveštaja za privredna društva, javna preduzeća, zadruge i preduzetnike
395 6.4. Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za 2020. godinu
396 7. Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
396 7.1. Način klasifikacije po veličini privrednih subjekata
398 7.2. Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
405 7.3. Naknade u vezi sa dostavljanjem finansijskih izveštaja
407 8. Zaključak dnevnika glavnih knjiga, računa glavnih knjiga i računa analitičkih evidencija
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u decembru 2020. godine iznosi 0,1%
10 2. Obaveštenje o podnošenju obrazaca preko portala Poreske uprave
11 3. Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
11 4. Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava od 1. januara 2021. godine u okviru CROSO
11 5. Korišćenje godišnjeg odmora za 2020. godinu zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite
12 6. Otvoren je i dostupan za korišćenje šifarnik adresnog registra
12 7. Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
12 8. Produžen rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
13 9. Dopunjena je Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva
13 10. Izmene minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
13 11. Sticanje istraživačkih i naučnih zvanja
14 12. Odložena primena Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
15 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
17 Preuzimanje obaveza do kraja godine i status neizmirenih obaveza iz prethodne godine
26 Usvajanje finansijskog plana indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2021. godinu
29 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
30 Zastarelost potraživanja i obaveza
41 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
43 Podračuni deviznih sredstava i ispostavljanje deviznih naloga - Prikaz normativnog materijala za izradu procedura finansijskog upravljanja i kontrole -
49 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
50 Zastarelost poreskih obaveza
  Porez na dodatu vrednost
54 Izmenjeni su pravilnici iz oblasti PDV
  Porez na dohodak građana
61 Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2020. godinu
  Ostali porezi
65 Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
71 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
72 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
74 Utvrđen je postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
  Plate i drugi prihodi
81 Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate od 1. januara 2021. godine
89 JAVNA SVOJINA
90 Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
91 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
93 Stavljanje na uvid i izrada kopije dokumenta koji sadrži informaciju od javnog značaja
95 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
96 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
100 Porez na dohodak građana
101 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
8 Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana
15 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
  Zapošljavanje
19 Utvrđen je postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
  Socijalno osiguranje
26 Komentar izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
27 JAVNE NABAVKE
28 Izveštavanje o nabavkama
31 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
41 PROCESNA PRAVA
43 Postupanje prvostepenog organa po žalbi
49 JAVNA SVOJINA
50 Određivanje opreme veće vrednosti i otuđenje pokretne stvari iz javne svojine neposrednom pogodbom
51 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
52 Utvrđen je postupak priznavanja prethodnog učenja
  Kultura
58 Nabavka usluge u oblasti kulture
  pRIVREDA
61 Prikaz izmena i dopuna Zakona o tržištu kapitala
87 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
65 Stavljanje na uvid i izrada kopije dokumenata koji sadrži informaciju od javnog značaja
67 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
69 Nosioci javnih funkcija, državni službenici i nameštenici
70 Prosveta
71 Privredne delatnosti
  Sudska praksa
73 Radni odnosi
77 Privreda
79 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
81 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
88 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
88 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
89 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
90 Aktuelnosti iz određenih oblasti
90 Radni odnosi
90 eUprava
91 Javna svojina
91 Obligacioni odnosi
92 Digitalna imovina
92 Državni službenici
93 Prosveta
93 Nauka
94 Zdravstvo
94 Zaštita životne sredine
95 Turizam
95 Privreda
96 Rokovi poslovnh obaveza - januar 2021. godine
101 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
103 Zarade i druga primanja
110 Doprinosi
112 Potrošačke cene i inflacija
115 Kamate
116 Ostali aktuelni podaci
117 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
121 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2021. godine
124 Kalendar obaveza za januar 2021. godine
127 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
17 Ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava
20 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
  Javne nabavke
29 Naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
30 Izveštavanje o nabavkama
  Procesna prava
33 Novine u poreskom postupku i poreskoj administraciji
39 Postupanje prvostepenog organa po žalbi
  Prosveta
45 Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  Socijalna zaštita
50 Nabavka usluga socijalne zaštite
  Kultura
54 Nabavka usluge u oblasti kulture
  Privreda
57 Vrste statusnih promena privrednog društva
61 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
53 Srpska ekonomija: Rezultati u prvih devet meseci i očekivano stanje na kraju 2020. godine sa ekonomskim projekcijama u narednih pet godina
63 Republika Srbija: Oficijelne procene BDP-a i ostalih glavnih ekonomskih pokazatelja za 2020. godinu i referentne projekcije za 2021. godinu
71 Republika Srbija: Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022-2023. godinu
71 Makroekonomski okvir za period 2021-2023. godina
83 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
93 Aktuelnosti
93 Makroekonomska kretanja
97 Radni odnosi
97 Javne nabavke
98 Budžetski sistem
99 Poreski sistem
99 Prosveta
100 Računovodstvo
100 Turizam
101 Ostale aktuelnosti
105 Ekonomske zanimljivosti
109 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2021. godine
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Ostvarenje plana u vremenu krize
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
129 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
133 Kamate
134 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
138 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2021. godine
141 Kalendar obaveza za januar 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor