REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
12 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
12 1. Objavljen je Zaključak o novim merama pomoći privredi
12 2. Novi moratorijum na kredite i obaveze po osnovu finansijskog lizinga
13 3. Objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
13 4. Rok za dostavljanje Obrasca PID PDV za mesečne obveznike PDV je najkasnije do 15. septembra, a za tromesečne obveznike PDV najkasnije do 15. oktobra 2020. godine
14 5. Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine
15 6. Potpisan je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Japanom
15 7. Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Letonijom
16 8. Doneti su novi podzakonski propisi iz oblasti računovodstva za NBS, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje penzijskim fondovima i penzijske fondove
17 9. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2020. godine
17 10. Prosečna zarada za maj 2020. godine
17 11. Inflacija (potrošačke cene) u junu 2020. godine iznosi 0,6%
18 12. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
19 MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
  Ekonomske mere Vlade Republike Srbije
20 Nove fiskalne pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
25 Novi moratorijum na obaveze po kreditima
28 Novi moratorijum na obaveze po osnovu finansijskog lizinga
31 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
33 Potvrda o rezidentnosti na Obrascu POR-1
  Porez na dobit pravnih lica
40 Potvrda o plaćenom porezu na dobit po odbitku
44 Oporezivanje prihoda od kamata nerezidentnih pravnih lica
  Porez na dohodak građana
57 Poreski aspekt prihoda od nepokretnosti
  Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
68 Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i definicija kamate
71 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
72 Međunarodni računovodstveni standard 10 Događaji nakon izveštajnog perioda (IAS 10 Events After the Reporting Period)
85 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
87 Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
99 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
100 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
105 OSTALE AKTUELNE TEME
  Bezbednost i zdravlje na radu
106 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
  Devizno poslovanje
110 Izmenjeni su uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
  Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
112 Izmenjena je Odluka o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
113 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
115 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  Službena mišljenja
121 Porez na dodatu vrednost
130 Porez na dobit pravnih lica
136 Porez na dohodak građana
143 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
144 Zarade i druga primanja
151 Doprinosi
153 Potrošačke cene i inflacija
155 Kamate
157 Ostali aktuelni podaci
158 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
160 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
164 Kalendar obaveza za avgust 2020. godine
167 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Prosečna zarada za maj 2020. godine
10 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2020. godine
10 3. Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu za korisnike budžetskih sredstava
11 4. Sredstva od roditeljskog dinara, Izvor 16 - Roditeljski dinar, ne uklјučuju se u poresku osnovicu poreza na dobit pravnih lica
12 5. Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
13 BUDŽETSKI SISTEM
14 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
19 Izrada nacrta finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika po delatnostima za 2021. godinu (planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka)
47 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
48 Potvrda o rezidentnosti na Obrascu POR-1
  Porezi na dobit pravnih lica
55 Potvrda o plaćenom porezu na dobit po odbitku
59 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
60 Poreski aspekt prihoda od autorskih naknada fizičkih lica - nerezidenata
69 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
70 Prikaz dopuna posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
73 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
75 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
  Zaštita podataka o ličnosti
78 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
  Bezbednost i zdravlje na radu
83 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
87 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
89 Porez na dodatu vrednost
96 Porez na dobit pravnih lica
97 Porezi na imovnu
99 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
100 Zarade i druga primanja
122 Doprinosi
124 Potrošačke cene i inflacija
126 Kamate
128 Ostali aktuelni podaci
129 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
134 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
136 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
140 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2020. godine
142 Kalendar obaveza za avgust 2020. godine
144 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
19 Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor (osnov, obračun i poreski tretman)
26 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
31 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
33 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
37 JAVNE NABAVKE
38 Usklađivanje plana javnih nabavki sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama
41 Spisak javnih naručilaca - republičkih organa
43 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
47 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
61 PROCESNA PRAVA
63 Rokovi u upravnom postupku
69 BUDŽETSKI SISTEM
70 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
79 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
81 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu
92 Prikaz dopuna posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
95 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
98 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zdravstvo
100 Sukob interesa u zdravstvu
  Privreda
103 Istupanje člana društva sa potraživanjem naknade za udeo
107 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
108 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
113 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
115 Ljudska i manjinska prava i slobode
116 Zapošljavanje
117 Upravni postupak
118 Privreda
  Sudska praksa
119 Radni odnosi
125 Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača
127 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
129 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
136 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
136 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
137 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
139 Aktuelnosti iz određenih oblasti
139 Javne nabavke
140 Elektronska uprava
140 Lokalna samouprava
141 Prosveta
142 Kultura
143 Rokovi poslovnih obaveza - jul i avgust 2020. godine -
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
149 Zarade i druga primanja
156 Doprinosi
158 Potrošačke cene i inflacija
160 Kamate
161 Ostali aktuelni podaci
162 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
167 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
169 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
173 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2020. godine
176 Kalendar obaveza za jul 2020. godine
179 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
17 Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
  Bezbednost i zdravlje na radu
29 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
  Javne nabavke
33 Spisak javnih naručilaca - republičkih organa
  Prosveta
35 Prikaz dopuna posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
38 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
41 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zdravstvo
43 Sukob interesa u zdravstvu
  Zaštita podataka o ličnosti
46 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
  Privreda
51 Istupanje člana društva sa potraživanjem naknade za udeo
55 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
56 Intenziviranje pandemije i uticaj na domaću ekonomiju
67 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
76 Aktuelnosti
76 Makroekonomska kretanja
76 Stanje deviznih rezervi na kraju maja 2020. godine
77 Obim trgovine na međubankarskom deviznom tržištu, u periodu januar-maj 2020. godine
78 Izvoz i uvoz robe u periodu januar-maj 2020. godine
79 Radni odnosi
79 Bezbednost i zdravlje na radu
79 Javne nabavke
81 Budžetski sistem
82 Poreski sistem
82 Prosveta
83 Privreda
84 Ostale aktuelnosti
86 Ekonomske zanimljivosti
89 Poslovne obaveze u julu i avgustu 2020. godine
93 MENADŽMENT U PRAKSI
95 Cash flow - mehanizam za analizu i uspostavljanje likvidnosti
100 Menica kao sredstvo obezbeđenja, odnosno plaćanja u poslovanju budžetskih korisnika
105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
107 Zarade i druga primanja
108 Doprinosi
110 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
111 Kamate
112 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
117 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
119 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
123 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2020. godine
126 Kalendar obaveza za jul 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor