REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Objavljene su dve uredbe i šest pravilnika za potrebe primene Zakona o fiskalizaciji
15 2. Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu
15 3. Usvojeni su predlozi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
16 4. Usvojen je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju
17 5. Najavljeno je odlaganje primene elektronskih faktura po osnovu komercijalnih transakcija u kojima su korisnici javnih sredstava dužnici do 1. januara 2022. godine
17 6. Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS
17 7. Objavljen je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije za podršku radu hotelske industrije
18 8. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2021. godine iznosi 0,5%
18 9. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
19 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
20 Inspekcijski nadzor - kontrolne liste u 2021. godini
  Porez na dodatu vrednost
24 Refakcija PDV stranom obvezniku
  Porez na dohodak građana
31 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Fiskalne kase
34 Komentar Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
40 Komentar Uredbe o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi
46 Komentar šest pravilnika donetih za potrebe primene Zakona o fiskalizaciji
  Ostali porezi
63 Prikaz izmena Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
66 Propisan je način utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda i izdataka fizičkih lica
75 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
77 Identifikovanje pojedinačnih obaveza u ugovoru sa kupcem
89 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
90 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Uskršnjeg praznika i Praznika rada
97 SOCIJALNO OSIGURANJE
98 Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
99 JAVNA PREDUZEĆA
100 Prikaz PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS
109 CARINSKO POSLOVANJE
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
110 Objavljena je nova Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene
111 OSTALE AKTUELNE TEME
  Obaveza arhiviranja dokumentacije - rok 30. april
112 Obaveze pravnog lica kao stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala
  Elektronsko poslovanje
115 Komentar Predloga zakona o elektronskom fakturisanju
  Ostale teme od značaja za poslovanje
118 Predložene izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
120 Predlog zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
125 Instrukcija Narodne banke Srbije za refinansiranje kredita kod druge banke
127 Raspisan je javni poziv malim, srednjim i mikro preduzećima za nabavku opreme
129 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
131 Porez na dodatu vrednost
137 Porez na dobit pravnih lica
145 Porez na dohodak građana
153 Porezi na imovinu
163 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
165 Zarade i druga primanja
172 Doprinosi
174 Potrošačke cene i inflacija
176 Kamate
178 Ostali aktuelni podaci
179 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
181 Kalendar obaveza za april 2021. godine
184 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
11 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
11 1. Objavljene su dve uredbe i šest pravilnika za potrebe primene Zakona o fiskalizaciji
12 2. Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu
12 3. Usvojeni su predlozi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
13 4. Usvojen je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju
14 5. Najavljeno je odlaganje primene elektronskih faktura po osnovu komercijalnih transakcija u kojima su korisnici javnih sredstava dužnici do 1. januara 2022. godine
14 6. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u martu 2021. godine iznosi 0,5%
14 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
15 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
17 Komentar Predloga zakona o elektronskom fakturisanju
20 Praktikum za primenu elektronskog dokumenta - primena elektronskog dokumenta u skladu sa važećim zakonskim propisima
28 Praktikum za primenu elektronske fakture - izdavanje fakture u elektronskom obliku u skladu sa važećim zakonskim propisima (gde smo trenutno sa primenom elektronske fakture u skladu sa važećim propisima)
38 Procedura prijema elektronskog dokumenta - ulazna dokumentacija (sa modelom)
42 Forma i sadržaj elektronske fakture - model
43 Odluka o utvrđivanju identifikacione oznake - model
44 Elektronsko opštenje organa i stranaka u upravnom postupku
47 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
49 Evidentiranje refundacije rashoda po osnovu naknade bolovanja preko 30 dana
53 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
55 Inspekcijski nadzor - kontrolne liste u 2021. godini
  Porez na dohodak građana
59 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Fiskalne kase
62 Komentar Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
68 Komentar Uredbe o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi
74 Komentar šest pravilnika donetih za potrebe primene Zakona o fiskalizaciji
91 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
92 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Uskršnjeg praznika i Praznika rada
99 SOCIJALNO OSIGURANJE
100 Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
101 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Obaveza arhiviranja dokumentacije - rok 30. april
103 Obaveze pravnog lica kao stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala
107 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
109 Porez na dodatu vrednost
113 Porezi na imovinu
117 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
119 Zarade i druga primanja
126 Doprinosi
128 Potrošačke cene i inflacija
130 Kamate
132 Ostali aktuelni podaci
133 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
138 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
140 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
144 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za april 2021. godine
147 Kalendar obaveza za april 2021. godine
150 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
12 Prikaz PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS
21 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
27 JAVNE NABAVKE
29 Novine u sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
32 Izmene i dopune u postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke
33 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
37 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
43 PROCESNA PRAVA
44 Elektronsko opštenje organa i stranaka u upravnom postupku
47 OSTALE AKTUELNOSTI
  Obaveza arhiviranja dokumentacije
49 Obaveze pravnog lica kao stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala
  Državna uprava
53 Uslovi i način zajedničkog izvršavanja poverenih poslova državne uprave
  Privreda
55 Prestanak ogranka privrednog društva
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
59 Pravo na pritužbu povereniku
61 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
62 Radni odnosi
63 Socijalno osiguranje
65 Privredna društva
66 Sprečavanje korupcije
  Sudska praksa
68 Radni odnosi
72 Sprečavanje zlostavljanja na radu
75 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
77 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
82 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
82 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
83 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
84 Aktuelnosti iz određenih oblasti
84 Javne nabavke
84 Državna uprava i lokalna samouprava
85 Prosveta
86 Obaveza arhiviranja dokumentacije
86 Zdravstvo
87 Sport
88 Rokovi poslovnh obaveza - april 2021. godine
91 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
93 Zarade i druga primanja
100 Doprinosi
102 Potrošačke cene i inflacija
104 Kamate
105 Ostali aktuelni podaci
106 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
111 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
113 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za april 2021. godine
116 Kalendar obaveza za april 2021. godine
119 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
7 INSPEKCIJSKA KONTROLA MERA DONETIH POVODOM EPIDEMIJE COVID-19
8 Inspekcijski nadzor primene protivepidemijskih mera od COVID-19
14 Organizovanje rada od kuće u vreme epidemije zarazne bolesti COVID-19
21 UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU PORESKE KONTROLE mera za pomoć privredi donetih tokom 2020. godine i ukazivanje na pravilno postupanje u pogledu korišćenja mera koje su donete za 2021. godinu
33 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
34 Podnošenje godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu - rok do 31. marta 2021. godine
37 Kontrola i revizija korisnika javnih sredstava
47 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
49 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
50 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
56 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
56 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
57 INSTRUKCIJE ZA PRAVNO POSLOVANJE
  Radni odnosi
59 Neradni dani za Vaskršnje/Uskršnje praznike i Praznik rada
  Javne nabavke
61 Usluge reklamiranja, propagande i reprezentacija kao predmet nabavke
  Privreda
65 Prenos udela privrednog društva
69 Postupak sprovođenja statusne promene
79 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
81 Srpska ekonomija na početku 2021. godine: u očekivanju brzog privrednog rasta
91 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
102 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-decembar 2020. godine
108 Akruelnosti
108 Makroekonomska kretanja
112 Radni odnosi
112 Organi javne vlasti
113 Javne nabavke
113 Prosveta
114 Privreda
115 Ostale aktuelnosti
120 Ekonomske zanimljivosti
123 Poslovne obaveze u martu i aprilu 2021. godine
131 MENADŽMENT U PRAKSI
132 Digitalizacija dokumenata
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
140 Doprinosi
142 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
142 Kamate
143 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
148 Kalendar obaveza korisnika budžetskih sredstava
151 Kalendar obaveza privrednih društava
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor