REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Propisan je novi Obrazac JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
9 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u septembru 2020. godine iznosi -0,5%
10 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
11 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
12 Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla
  Porez na dohodak građana
17 Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2021. godini
  Porezi na imovinu
25 Do 30. novembra 2020. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu
37 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
38 Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih subjekata u postupku likvidacije
59 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
61 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
  Zarade i drugi prihodi
64 Druga primanja zaposlenih - solidarne pomoći
75 Osnov i poreski tretman primanja invalida II i III kategorije
81 OSTALE AKTUELNE TEME
  Devizno poslovanje
82 Uslovi pod kojima javna preduzeća i pravna lica sa državnim kapitalom ili pravna lica koja su u procesu restrukturiranja ili privatizacije mogu odobravati finansijske zajmove i davati sredstva obezbeđenja nerezidentima
  Sprečavanje pranja novca
84 Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
89 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
90 Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
94 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  Službena mišljenja
97 Akcize
103 Porez na dodatu vrednost
111 Porez na dobit pravnih lica
119 Porez na dohodak građana
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
125 Zarade i druga primanja
132 Doprinosi
134 Potrošačke cene i inflacija
137 Kamate
139 Ostali aktuelni podaci
140 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
143 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Propisan je novi Obrazac JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
9 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u septembru 2020. godine iznosi -0,5%
10 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
11 BUDŽETSKI SISTEM
13 Obavljanje poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
19 Tretman prihoda od prodaje dobara i usluga korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OOSO (Izvor 04 - Sopstveni prihodi)
27 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
29 Knjigovodstveno evidentiranje izgradnje (dogradnje) objekata i investicionog, odnosno kapitalnog ulaganja kod korisnika budžetskih sredstava
45 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
47 Podračuni korisnika budžetskih sredstava u okviru konsolidovanog računa trezora Prikaz normativnog materijala za izradu procedura finansijskog upravljanja i kontrole
53 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
55 Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla
  Porez na dobit pravnih lica
60 Naknadno podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku
69 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
71 Osnov i poreski tretman primanja invalida II i III kategorije
77 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
79 Do 30. novembra 2020. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu
91 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
93 Porez na dodatu vrednost
95 PRILOG: POSLOVANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA u 2020/2021
96 Planiranje prihoda i primanja visokoškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
103 Položaj zaposlenih i radno angažovanih u visokoškolskim ustanovama
108 Primanja zaposlenih u visokoškolskim ustanovama (osnov i poreski tretman)
138 Preporuke za prevenciju bolesti COVID-19 na visokoškolskim ustanovama
141 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
142 Zarade i druga primanja
149 Doprinosi
150 Potrošačke cene i inflacija
153 Kamate
155 Ostali aktuelni podaci
156 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
161 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2020. godine
164 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
167 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Otkaz ugovora o radu u slučaju viška zaposlenih
16 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara po radnom času
18 Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu
23 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
33 JAVNE NABAVKE
35 Izmene ugovora o javnoj nabavci dodeljenog u postupku pokrenutom do 30. juna 2020. godine
37 Obavljanje poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
40 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
51 PROCESNA PRAVA
53 Kancelarijsko poslovanje
57 BUDŽETSKI SISTEM
58 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
61 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
63 Radna uspešnost i napredovanje državnih službenika
  Prosveta
70 Preporuke za prevenciju bolesti COVID-19 na visokoškolskim ustanovama
73 Ekskurzije i nastava u prirodi kao predmet javne nabavke
  Privreda
75 Način isplate dividende (dobiti)
77 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
78 Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
81 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
83 Radni odnosi
84 Bezbednost i zdravlje na radu
85 Elektronsko poslovanje
86 Raspolaganje stvarima u javnoj svojini
87 Saobraćaj
  Sudska praksa
88 Radni odnosi
95 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
97 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
100 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
100 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
101 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
102 Aktuelnosti iz određenih oblasti
102 Javni prihodi
102 Javna uprava
103 Sprečavanje korupcije
103 Prosveta
104 Zdravstvo
105 Privreda
106 Rokovi poslovnih obaveza - oktobar 2020. godine -
109 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
111 Zarade i druga primanja
118 Doprinosi
119 Potrošačke cene i inflacija
122 Kamate
123 Ostali aktuelni podaci
124 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
129 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2020. godine
132 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
135 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
12 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
12 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
13 Početak primene Zakona o sprečavanju korupcije
23 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
25 Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zapošljavanje
33 Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
  Prosveta
37 Sukob interesa u ustanovama obrazovanja
  Privreda
40 Pravo na bolovanje zakonskog zastupnika koji je u radnom odnosu
38 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
43 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
45 Srpska ekonomija u doba korone: rezultati u proteklom delu 2020. godine i perspektive za poslednje tromesečje tekuće godine
55 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
65 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2020. godine
74 Aktuelnosti
74 Makroekonomska kretanja
77 Zapošljavanje
77 Javne nabavke
78 Javna svojina
79 Prosveta
80 Zdravstvo
80 Privreda
81 Ostale aktuelnosti
83 Ekonomske zanimljivosti
85 Poslovne obaveze u septembru i oktobaru 2020. godine
89 MENADŽMENT U PRAKSI
91 Kako sačuvati dobavljače i kupce u kriznom periodu
95 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
96 Zarade i druga primanja
97 Doprinosi
99 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
100 Kamate
101 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
106 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
108 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
112 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za septembar 2020. godine
115 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor