REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
12 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
12 1. Objavljene su izmene i dopune više zakona
13 2. Očekuje se odlaganje obavezne registracije E-faktura u CRF sa 1. januara na 1. maj 2022. godine
13 3. Izmenjeni su ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Grčkom i Mađarskom
14 4. Objavljena je Carinska tarifa za 2022. godinu
14 5. Trgovci uskoro mogu započeti sezonsko sniženje robe
15 6. Dodela vaučera za podsticanje razvoja domaćeg turizma
15 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u novembru 2021. godine iznosi 0,9%
16 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
17 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
18 Usluge propagande i reklame, davanje reklamnog materijala, uzoraka i poklona manje vrednosti (poreski i računovodstveni aspekt)
35 Reprezentacija (poreski i računovodstveni aspekt)
42 Dostavljanje obaveštenja poreskom organu o otkupu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine
44 Obaveštavanje poreskog organa o promeni poreskog perioda
45 Obaveza ispravke srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine
  Porez na dobit pravnih lica
60 Komentar dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
62 Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana
  Porezi na imovinu
71 Izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
  Fiskalizacija
78 Izvršena je izmena Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  Ostali porezi
80 Izvršene su izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
81 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
82 Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Novogodišnjih i Božićnih praznika
  Zarade i drugi prihodi
89 Isplata minimalne zarade od 1. januara 2022. godine po ceni od 201,22 dinara po času
93 SOCIJALNO OSIGURANJE
94 Komentar izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
99 CARINSKO POSLOVANJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
100 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
103 Objavljeni su obrasci dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije
105 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
107 Najčešća pitanja i nedoumice u vezi sa pripremom redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu
  Službena mišljenja
113 Porez na dodatu vrednost
120 Porez na dohodak građana
128 Porezi na imovinu
131 Fiskalizacija
133 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
139 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
140 Zarade i druga primanja
147 Doprinosi
149 Potrošačke cene i inflacija
152 Kamate
154 Ostali aktuelni podaci
155 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
157 KALENDAR OBAVEZA U ZA 2021/2022.
158 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2021. godine
160 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
163 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
167 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture
10 2. Doneta nova Uredba o jedinstvenoj prijavi na CROSO
10 3. Odložen rok za obaveznu registraciju elektronskih faktura u CRF - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine
11 4. Odložen rok primene Pravilnika o elektronskoj fakturi - sa 1. januara 2022. na 1. februar 2022. godine
11 5. Odložen rok za pristup SEF-u - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine
11 6. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2021. godine iznosi 0,4%
12 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
14 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
15 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
16 Knjigovodstveno evidentiranje sredstava od refundacije (primanja od RFZO, NSZ i osiguravajućeg društva)
25 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
27 Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate počev od 1. januara 2022. godine
35 Novi koeficijenti za obračun bruto prihoda za određene vrste ugovorenih naknada
38 Utvrđeni su uslovi i način centralizovanog obračuna primanja u javnom sektoru
  Socijalno osiguranje
43 Novine u Uredbi o jedinstvenoj prijavi na CROSO
46 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
49 PRAVNO POSLOVANJE
50 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
53 ZDRAVSTVO
55 Zaključivanje ugovora između RFZO i davalaca ZDRAVSTVENIH USLUGA za 2022. godinu - rok 31. januar 2022. godine
79 PROSVETA
80 Prikaz novih rešenja u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
92 Novine u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
103 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
105 Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  Porez na dohodak građana
109 Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2021. godinu
  Ostali porezi
113 Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
119 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
121 Zarade i druga primanja
128 Doprinosi
130 Potrošačke cene i inflacija
133 Kamate
135 Ostali aktuelni podaci
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. i 2022. godini
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU 2022.
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
148 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
151 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
8 Nova prava i obaveze za zaposlene u AP i JLS
14 Naknade troškova i druga primanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi
  Socijalno osiguranje
21 Komentar izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
26 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
29 JAVNE NABAVKE
30 Planiranje javnih nabavki za 2022. godinu
42 Oglasi kojima se ne pokreće postupak javne nabavke
49 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
52 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
56 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
61 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Elektronsko poslovanje
62 Elementi elektronske fakture i postupak evidentiranja obračuna PDV u SEF-u
66 Primena sistema e-faktura kroz pitanja i odgovore
  Procesna prava
76 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku
  Obaveza arhiviranja dokumentacije / Kultura
81 Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
84 Utvrđeni su uslovi za obezbeđenje prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe
  Prosveta
87 Osnivanje, upravljanje i način rada učeničkih zadruga
  Socijalna zaštita
93 Nabavka usluga socijalne zaštite
  Socijalna zaštita
93 Nabavka usluga socijalne zaštite
  Privredna društva
98 Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima
  Budžetski sistem
119 Komentar Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
137 Komentar izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu
  Poreski propisi
140 Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana
148 Komentar dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica
150 Izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
157 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
158 Radni odnosi
159 Socijalno osiguranje
160 Obrazovanje
163 Opšti upravni postupak
  Sudska praksa
165 Radni odnosi
169 Privreda
171 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
173 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
177 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
178 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
179 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
181 Aktuelnosti iz određenih oblasti
181 Državno uređenje
181 Radni odnosi
183 Budžetski sistem
183 Elektronsko poslovanje
183 Poreski sistem
184 Jedinice lokalne samouprave
184 Prosveta
185 Kultura
186 Nauka
186 Zaštita životne sredine
187 Rokovi poslovnih obaveza - decembar 2021. godine
191 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
192 Zarade i druga primanja
199 Doprinosi
201 Potrošačke cene i inflacija
204 Kamate
205 Ostali aktuelni podaci
206 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
211 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
213 KALENDARI OBAVEZA U DECEMBRU 2021.
215 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za decembar 2021. godine
217 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2021. godine
219 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Inspekcijski nadzor radnopravnog statusa lica zatečenih na radu i obaveza čuvanja ugovora u mestu rada
  Poreska inspekcija
14 Poreska kontrola drugih prihoda fizičkih lica
  Tržišna inspekcija
25 Kontrola postupanja preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge
  Prosvetna inspekcija
35 Inspekcijska kontrola izvršene verifikacije ustanove obrazovanja
  Upravna inspekcija
44 Kontrola ličnog dostavljanja i pribavljanja podataka po službenoj dužnosti organa
50 Inspekcijski nadzor nad donošenjem rešenja i zaključka u upravnom postupku
55 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
56 Kontrola davanja u zakup stvari u javnoj svojini
66 Prikaz najčešćih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju privrednih društava korisnika javnih sredstava
71 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
73 PRAVNO POSLOVANJE
75 Bolovanje po osnovu izolacije i po osnovu zarazne bolesti COVID-19
78 Obaveza unošenja novih šifara u CROSO od 1. januara 2022. godine
81 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
82 Blago ubrzavanje privrednog rasta Srbije
91 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine u periodu 2000-2021. godine
95 Aktuelnosti
102 Makroekonomska kretanja
105 Radni odnosi i zapošljavanje
106 Poreski sistem
106 Fiskalne kase
107 Budžetski sistem
109 Nosioci javnih funkcija
109 Informacije od javnog značaja
110 Turizam
111 Ostale aktuelnosti
113 Ekonomske zanimljivosti
117 MENADŽMENT U PRAKSI
119 Provere koje menadžeri treba da izvrše u poslednjem kvartalu poslovne godine
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
129 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
133 Kamate
134 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
139 KALENDARI OBAVEZA U NOVEMBRU I DECEMBRU 2021.
141 Poslovne obaveze u novembru i decembru 2021. godine
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2021. godine
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za decembar 2021. godine
151 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2021. godine
153 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2021. godine
155 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor