BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 Novi propisi - objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Usvojen je Rebalans budžeta Republike Srbije za 2023. godinu
10 2. Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinara ("neto") po radnom času
11 3. Uz povećanje minimalne cene rada najavljeno i povećanje neoporezivog iznosa zarade
11 4. Izmene koeficijenata za obračun plata zaposlenih u javnim službama
11 5. Izmenjen je Zakon o akcizama
12 6. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2023. godine iznosi 0,4%
12 7. Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%
13 BUDŽETSKI SISTEM
15 Rebalans budžeta Republike Srbije za 2023. godinu
17 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
19 Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar-septembar 2023. godine
23 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. jun 2023. godine
25 PLATE I DRUGI PRIHODI
27 Propisani su novi koeficijenti za obračun plata zaposlenih u javnim službama
30 Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinar ("neto") po radnom času
33 TREZOR - PLATNI PROMET
37 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
38 Potrošačke cene i inflacija
40 Kamate
42 Ostali aktuelni podaci
43 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
50 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
51 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU 2023.
53 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2023. godine
55 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2023. godine
57 POSLOVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA U 2023/2024. GODINI
59 Planiranje prihoda i primanja predškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje (2023)
70 Naknade troškova i druga primanja zaposlenih u predškolskim ustanovama prema posebnom kolektivnom ugovoru (obračun i poreski tretman)
88 Utvrđivanje ekonomske cene programa po detetu u predškolskim ustanovama
94 Utvrđivanje sredstava iz republičkog budžeta za program predškolskog vaspitanja i obrazovanja prema posebnom pravilniku
96 Nepravilnosti u finansijskim izveštajima predškolskih ustanova
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet