BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • ISKRA, SPIRI, IFISuP
  • Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
  • Trezor - platni promet
  • Obračun zarada i naknada
  • Radni odnosi u javnom sektoru

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
8 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
8 - Objavljena fiskalna strategija za 2025. godinu, Uputstvo za pripremu budžeta RS za 2025. godinu i Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu (sa projekcijama za naredne dve godine)
8 - Dopis Uprave za trezor o testiranju sistema SPIRI za jedinice lokalne vlasti
9 - Uputstvo za planiranje i izradu godišnjeg plana rada republičkih ustanova kulture za 2025. godinu
9 - Priprema Predloga finansijskog plana za 2025. godinu visokoškolskih ustanova prema Uputstvu Ministarstva prosvete Republike Srbije
9 - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u junu 2024. godine iznosi 0,1%
10 - Referentna kamatna stopa smanjena na 6,00%
11 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
  Planiranje
13 Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
26 Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
44 Uputstvo republičkim ustanovama kulture za izradu programa rada i finansijskog plana za 2025. godinu
  Finansiranje
49 Oglašavanje prodajnih podsticaja i prodaja po sniženoj ceni u maloprodaji
53 TREZOR - PLATNI PROMET
55 Dopis Uprave za trezor o testiranju sistema SPIRI za jedinice lokalne vlasti
61 Kompenzacija - obračunski oblici plaćanja kod budžetskih korisnika
65 PLATE I DRUGI PRIHODI
67 Primeri popunjavanja podataka u Obrazac PPP-PD
85 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
86 Potrošačke cene i inflacija
88 Kamate
90 Srednji kursevi stranih valuta u 2024. godini
91 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2024.
92 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
94 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2024. godine
97 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2024. godine
99 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2024. godine
102 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2024. godine
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet