DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje

Sadržaj:

5 UVODNIK - pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR - vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Savetodavna poseta inspekcije
14 Pravo privrednog subjekta da inspekciji uskrati davanje podataka
  Inspekcija rada
16 Prekršajna odgovornost poslodavca koji zaposlenoj uskrati neplaćeno odsustvo
19 Obaveza poslodavca da inspekciji rada prijavi početak izvođenja radova
  Poreska inspekcija
21 Poreska kontrola poreza na imovinu
  Turistička inspekcija
25 Inspekcijski nadzor opremljenosti ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija
27 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
28 Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima - revizija svrsishodnosti od strane DRI
31 KONTROLA JAVNIH NABAVKI
32 Praćenje i kontrola postupanja naručioca u oblasti javnih nabavki
36 Prekršajna odgovornost naručioca - najčešće nepravilnosti u praksi -
41 DIREKTOR - vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
43 Pravno poslovanje
45 Zapošljavanje stranaca izdavanjem jedinstvene dozvole - novi postupak -
49 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
51 Ubrzavanje ekonomskog rasta Srbije i usporavanje inflacije
61 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2023. godine
72 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2023. godine
80 Aktuelnosti
91 MENADŽMENT U PRAKSI
93 Analiza poslovnog okruženja primenom PESTLE koncepta
97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
99 Zarade i druga primanja
100 Doprinosi
102 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
103 Kamate
105 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2023.
106 Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2023. godine
111 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2023. godine
113 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2023. godine
116 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2023. godine
118 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2023. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor