DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Kontrola noćnog rada kod poslodavca
16 Inspekcijski nadzor nad radom maloletnika
20 Kontrola primene mera na gradilištu - Prijava gradilišta
23 Prekršaj Agencije za privremeno zapošljavanje kada ne zaključi ugovor o radu radi ustupanja zaposlenog
  Poreska inspekcija
26 Postupak poreske kontrole
31 Inspekcijska kontrola evidencije prometa na malo i izdavanja fiskalnih računa
  Prosvetna inspekcija
36 Kontrola evidencija i javnih isprava koje vodi i izdaje osnovna škola
  Zdravstvena inspekcija
39 Obaveza isticanja oglasne table, cenovnika usluga i radnog vremena zdravstvenog radnika preduzetnika
41 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
43 Nepravilnosti u poslovanju lokalne samouprave u oblasti rashoda za zaposlene prema izveštajima DRI - socijalna davanja, naknada troškova, nagrade i ostali rashodi za zaposlene
  Kontrola javnih nabavki
48 Nepravilnosti u postupku javne nabavke koje je utvrdila DRI - ugovor o javnoj nabavci (dodela, sadržina, izvršenje), okvirni sporazum, evidencije i izveštaji o nabavkama
53 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
55 PRAVNO POSLOVANJE
56 Obaveza organa vlasti da izrade plan upravljanja rizicima
58 Obaveza čuvanja i zaštite dokumentacije u elektronskom obliku od 1. septembra 2022. godine
61 Obaveze i odgovornosti direktora u privatnom i javnom sektoru
65 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
66 Stabilizacija privrednih tokova uprkos spoljnim šokovima
77 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
88 Aktuelnosti
101 MENADŽMENT U PRAKSI
102 Upravljanje troškovima primenom ABC metode
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
109 Zarade i druga primanja
110 Doprinosi
111 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
112 Kamate
113 KALENDARI OBAVEZA U JULU I AVGUSTU 2022.
115 Poslovne obaveze u julu i avgustu 2022. godine
119 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2022. godine
122 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2022. godine
141 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2022. godine
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za avgust 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor