DIREKTOR
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Instrukcije za poslovanje
  • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
  • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
17 Ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava
20 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
  Javne nabavke
29 Naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
30 Izveštavanje o nabavkama
  Procesna prava
33 Novine u poreskom postupku i poreskoj administraciji
39 Postupanje prvostepenog organa po žalbi
  Prosveta
45 Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  Socijalna zaštita
50 Nabavka usluga socijalne zaštite
  Kultura
54 Nabavka usluge u oblasti kulture
  Privreda
57 Vrste statusnih promena privrednog društva
61 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
53 Srpska ekonomija: Rezultati u prvih devet meseci i očekivano stanje na kraju 2020. godine sa ekonomskim projekcijama u narednih pet godina
63 Republika Srbija: Oficijelne procene BDP-a i ostalih glavnih ekonomskih pokazatelja za 2020. godinu i referentne projekcije za 2021. godinu
71 Republika Srbija: Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022-2023. godinu
71 Makroekonomski okvir za period 2021-2023. godina
83 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
93 Aktuelnosti
93 Makroekonomska kretanja
97 Radni odnosi
97 Javne nabavke
98 Budžetski sistem
99 Poreski sistem
99 Prosveta
100 Računovodstvo
100 Turizam
101 Ostale aktuelnosti
105 Ekonomske zanimljivosti
109 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2021. godine
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Ostvarenje plana u vremenu krize
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
129 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
133 Kamate
134 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
138 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2021. godine
141 Kalendar obaveza za januar 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor