DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor
7 INSPEKTOR - vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
10 Zapisnik o inspekcijskom nadzoru
  Inspekcija rada
12 Inspekcijski nadzor radnog vremena kod poslodavca
17 Nadzor nad ostvarivanjem prava zaposlenih na topli obrok i regres
20 Inspekcijski nadzor postupanja poslodavca u slučaju viška zaposlenih
27 Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
30 Prekršajna odgovornost agencije za zapošljavanje zbog neizvršavanja obaveza prema ustupljenom zaposlenom
  Poreska inspekcija
33 Poreska kontrola provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na olakšicu za kvalifikovana novozaposlena lica
  Tržišna inspekcija
36 Inspekcijska kontrola trgovine ličnim nuđenjem
  Turistička inspekcija
41 Inspekcijski nadzor pružanja usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
  Građevinska inspekcija
44 Obaveze odgovornog izvođača radova i stručnog nadzora
  Prosvetna inspekcija
49 Organ upravljanja u ustanovi obrazovanja i vaspitanja - aktuelna pitanja iz prakse -
  Zdravstvena inspekcija
59 Kontrola ispunjenosti uslova za početak rada apoteke privatne prakse
63 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
65 Nepravilnosti u poslovanju visokoškolskih ustanova u oblasti rashoda za zaposlene prema izveštajima DRI
  Kontrola javnih nabavki
73 Prekršajna odgovornost naručioca u postupku javne nabavke
77 DIREKTOR - vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
79 PRAVNO POSLOVANJE
80 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
85 Obaveze i odgovornosti direktora u privatnom i javnom sektoru
89 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
90 Ekonomske perspektive Srbije do 2027. godine u svetlu moguće recesije u EU
100 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
111 Aktuelnosti
125 MENADŽMENT U PRAKSI
126 Put do uspeha preko planiranja i upravljanja vremenom
131 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
132 Zarade i druga primanja
133 Doprinosi
134 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
135 Kamate
137 KALENDARI OBAVEZA U NOVEMBRU I DECEMBRU 2022.
139 Poslovne obaveze u novembru i decembru 2022. godine
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2022. godine
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za decembar 2022. godine
149 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2022. godine
151 Kalendar poreskih i drugih obaveza za decembar 2022. godine
153 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor