PRAVNIK
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za radne odnose, pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Pravno poslovanje privrednih i budžetskih korisnika
  • Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
  • Rodna ravnopravnost i arhiviranje
  • Stručni komentari i modeli akata
  • Odgovori na pitanja iz prakse
  • Službena mišljenja i sudska praksa

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Zapošljavanje
6 Postupak izdavanja jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca
12 Odobravanje privremenog boravka
19 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
23 JAVNE NABAVKE
25 Zajednička ponuda
33 Obrada jedinstvenog matičnog broja građana u Registru ugovora na Portalu javnih nabavki
35 Izricanje sankcija za prekršaje izvršene u postupku javne nabavke
38 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
43 Odgovori na pitanja (sa Webinara za javne nabavke "Novine u propisima za javne nabavke, planiranje i izveštavanje", održanog 18. januara 2024. godine)
57 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
59 Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka
  Zaštita podataka o ličnosti, informacije od javnog značaja i rodna ravnopravnost
63 Postupanje sa ličnim podacima sadržanim u informacijama od javnog značaja
  Kultura/Obaveza arhiviranja dokumentacije
66 Priprema elektronskih dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje
  Privreda
70 Obaveza plaćanja članarine privrednih subjekata Privrednoj komori Srbije
73 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
74 Radni odnosi
75 Obavezno socijalno osiguranje
77 Elektronsko arhiviranje
  Sudska praksa
79 Radni odnosi
87 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
89 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
92 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
92 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
93 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
94 Aktuelnosti iz određenih oblasti
94 Radni odnosi
95 Javne nabavke
96 Državna uprava i lokalna samouprava
97 Zdravstvo
97 Pravosuđe
98 Ugostiteljstvo
99 Privreda
101 Rokovi poslovnih obaveza - februar 2024. godine
105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
106 Zarade i druga primanja
112 Doprinosi
113 Kamate
114 Ostali aktuelni podaci
115 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
123 KALENDARI OBAVEZA U FEBRUARU 2024.
124 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2024. godine
127 Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2024. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik