PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  Radni odnosi
6 Radni odnos na određeno vreme u agenciji za privremeno zapošljavanje
10 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
13 JAVNE NABAVKE
15 Izvršenje prekršaja u postupku javne nabavke
23 Praksa republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
28 Odgovori na pitanja - javne nabavke u praksi
33 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
35 Stranke u upravnom sporu
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
40 Postupanje po zahtevu za informacijama koje su sadržane u velikom broju dokumenata
42 Pitanja i odgovori sa webinara održanog u vezi sa primenom propisa o pristupu informacijama od javnog značaja, zaštiti podataka o ličnosti i rodnoj ravnopravnosti
  Prosveta
45 Pitanja i odgovori sa webinara održanog u vezi sa poslovanjem ustanova obrazovanja i vaspitanja
  Zdravstvo
48 Osnivanje apoteke kao privatne prakse
  Socijalna zaštita
52 Neustavnost odredbi zakona o socijalnoj zaštiti
  Privreda
54 Osnivanje, registracija i pružanje usluga seoskog turističkog domaćinstva
59 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
60 Socijalno osiguranje
62 Prosveta
63 Zdravstvo
  Sudska praksa
64 Radni odnosi
71 pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  Pregled propisa
73 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
76 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
76 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
77 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
78 Aktuelnosti iz određenih oblasti
78 Radni odnosi
78 Bezbednost i zdravlje na radu
79 Državna uprava
80 Nosioci javnih funkcija
81 Prosveta
82 Energetska efikasnost
82 Trgovina
83 Hartije od vrednosti i finansijsko tržište
84 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2022. godine -
87 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
88 Zarade i druga primanja
95 Doprinosi
97 Kamate
99 Ostali aktuelni podaci
100 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
105 KALENDARI OBAVEZA U NOVEMBRU 2022.
107 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2022. godine
110 Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik