PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Organizovanje rada od kuće u vreme epidemije zarazne bolesti covid-19
16 Prestanak radnog odnosa za vreme bolovanja
19 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
23 JAVNE NABAVKE
24 Zaštita integriteta postupka
28 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
30 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
35 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
41 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
42 Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o opštem upravnom postupku
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
47 Obaveza vođenja evidencija radnji obrade podataka o ličnosti
  Prosveta
49 Obaveze ustanova obrazovanja i vaspitanja u postupcima javnih nabavki
57 Formiranje odeljenja i način finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
68 Prikaz izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju
  Privredna društva
74 Raspolaganje sopstvenim udelom
  Privredna društva
76 Samostalno i zajedničko zastupanje privrednog društva
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radni odnosi
82 Bezbednost i zdravlje na radu
83 Obrazovanje
84 Kultura
85 Zdravstvo
  Sudska praksa
88 Radni odnosi
95 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
97 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
102 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
102 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
103 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
104 Aktuelnosti iz određenih oblasti
104 Radni odnosi
104 Javne nabavke
105 Socijalno osiguranje
105 Državna uprava i lokalna samouprava
106 Prosveta
108 Nauka
109 Zdravstvo
109 Ugostiteljstvo i turizam
110 Privreda
111 Rokovi poslovnih obaveza - jul i avgust 2021. godine
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
115 Zarade i druga primanja
122 Doprinosi
124 Potrošačke cene i inflacija
126 Kamate
127 Ostali aktuelni podaci
128 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
133 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
137 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU 2021.
137 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
141 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2021. godine
147 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik