PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Pravo zaposlenih na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada
14 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
19 JAVNE NABAVKE
20 Izvođenje radova kao predmet javne nabavke
27 Akcioni plan za 2022. godinu za sprovođenje programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
29 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
34 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
41 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
42 Obustavljanje postupka
  Zaštita podataka o ličnosti i pristup informacijama od javnog značaja
46 Ne/dozvoljenost kontrole kretanja zaposlenih od strane poslodavca
  Prosveta
48 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu
58 Obaveza donošenja akta o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti dece i učenika
62 Sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2022/2023. godinu
  Zdravstvo
82 Specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - objavljen Javni poziv za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja sa rokom do 12. avgusta 2022. godine -
  Privreda
89 Odgovornost privrednih subjekata za upotrebu poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima
93 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
95 Radni odnosi
97 Socijalno osiguranje
  Sudska praksa
99 Radni odnosi
105 Sprеčаvаnje zlоstаvlјаnjа nа rаdu
107 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
109 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
112 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
112 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
113 Obaveza izrade plana upravljanja i vođenja evidencije i izveštavanja prema pravilnicima o rodnoj ravnopravnosti
137 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
138 Aktuelnosti iz određenih oblasti
138 Javne nabavke
138 Socijalna zaštita
139 Elektronska uprava
139 Prosveta
139 Zdravstvo
140 Kultura
140 Zaštita i unapređenje životne sredine
141 Trgovina
141 Turizam
142 Privreda
143 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2022. godine -
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
148 Zarade i druga primanja
154 Doprinosi
156 Kamate
157 Ostali aktuelni podaci
158 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
163 KALENDARI OBAVEZA U JULU 2022.
165 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
167 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022/2023. godinu
171 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jul 2022. godine
174 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jul 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik