REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Predložene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
10 2. Predložene su izmene Zakona o porezima na imovinu
11 3. Objavljen je Nacrt zakona o fiskalizaciji
13 4. Objavljen je poziv za samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva
13 5. Novi (elektronski) obrazac potvrde o rezidentnosti Malte
13 6. Objavljeni su novi prevodi MSFI
14 7. Vlada RS usvojila je predloge zakona iz oblasti carinskog poslovanja
14 8. Novi način funkcionisanja bankarske garancije kao garancije putovanja, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja
15 9. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2020. godine iznosi 0,1%
15 10. Prosečna zarada za avgust 2020. godine
16 11. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2020. godine
16 12. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
17 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
19 Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
25 Predložene izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama
  Porez na dodatu vrednost
30 Određivanje mesta prometa usluga prevoza dobara
  Porez na dohodak građana
42 Obaveza samooporezivanja fizičkog lica kao poreskog obveznika
  Porezi na imovinu
58 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
69 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Revizija
70 Međunarodni standard revizije 265 Saopštavanje nedostataka u internim kontrolama licima ovlašćenim za upravljanje i rukovodstvu klijenta revizije
75 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
76 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
  Zarade i drugi prihodi
82 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
87 PLATNI PROMET I CARINSKO POSLOVANJE
  Platni promet
88 Obavezni elementi na obrascima platnih naloga
90 Obavezni podaci u nalogu za instant transfer
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
91 Predložene izmene i dopune zakona iz oblasti carinskog poslovanja
93 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
95 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
97 Donet je novi pravilnik o garanciji putovanja koju obezbeđuje organizator putovanja
101 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
102 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  Službena mišljenja
107 Porez na dodatu vrednost
117 Porez na dohodak građana
122 Porezi na imovinu
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
146 Doprinosi
148 Potrošačke cene i inflacija
151 Kamate
153 Ostali aktuelni podaci
154 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
157 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor