REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
9 1. Referentna kamatna stopa povećana na 5,75%
9 2. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u februaru 2023. godine iznosi 1,4%
9 3. Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte
11 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
13 Sticanje svojstva pretežnog izvoznika i dostavljanje podataka o pretežno ostvarenom prometu dobara u inostranstvo
  Porez na dohodak građana
17 Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
  Porezi na imovinu
24 Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima
59 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
60 Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP
65 ZARADE I DRUGI PRIHODI
67 Poreski aspekt naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju
71 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
72 Porez na imovinu u statici
  Službena mišljenja
75 Akcize
76 Porez na dobit pravnih lica
92 Porez na dohodak građana
106 Fiskalizacija
108 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
111 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
112 Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu
112 Potrošačke cene i inflacija
114 Kamate
116 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
117 KALENDAR OBAVEZA U MARTU 2023.
118 Kalendar poreskih i drugih obaveza za mart 2023. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor