REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
11 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
11 1. Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinara ("neto") po radnom času
11 2. Nova ažuriranja i ispravke SEF-a i Internog tehničkog uputstva - 24. avgust 2023. godine
11 3. Izmenjen je Zakon o akcizama
12 4. Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2023. godinu
12 5. Izmenjena je Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji
13 6. Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Rumunijom
13 7. Predložene su izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
14 8. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2023. godine iznosi 0,4%
14 9. Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%
15 PORESKI SISTEM
  Akcize
17 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
33 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
35 Računovodstveno obuhvatanje investicionih nekretnina kod obveznika primene Pravilnika za mikro i druga pravna lica
61 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. jun 2023. godine
63 ZARADE I DRUGI PRIHODI
64 Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinar (“neto”) po radnom času
67 Poreski tretman prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
79 DEVIZNO POSLOVANJE
81 Iskazivanje podataka u Obrascu P1 - izveštaj o potraživanju rezidenata po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana
85 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
86 Izvršene su izmene i dopune sadržine zahteva i uslova za izdavanje i obnavljanje licence
89 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
91 Porez na dodatu vrednost
103 Porez na dobit pravnih lica
108 Porez na dohodak građana
113 Porezi na imovinu
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
123 Zarade i druga primanja
124 Potrošačke cene i inflacija
127 Kamate
130 Ostali aktuelni podaci
131 Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini
133 KALENDAR OBAVEZA U SEPTEMRBU 2023.
135 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2023. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor