Verzija 10.06 - 26. oktobar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 126/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 126/2020 od 23.10.2020. godine:

 • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (prečišćen tekst)
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o elementima integralnog upravljanja štetnim organizmima
 • Pravilnik o bezbednosnim sedištima
 • Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje naknade za rad, nagrade i naknade stvarnih troškova poverenicima (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o ustupanju potraživanja
 • Pravilnik o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji
 • Pravilnik o postupanju po predstavkama
 • Pravilnik o tehničkim uslovima za kućne sandučiće
 • Pravilnik o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora
 • Pravilnik o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

 • BUDŽET br. 21 - 55. oktobra 2020. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U delu PRIRUČNICI za budžetske korisnike dodaje se priručnik:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA kod KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA i korisnika sredstava OSO na dan 31. decembar 2020. godine, AMORTIZACIJA i IOS-I

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2020. godini
1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2020. godini
1.6. Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2020. godini
1.9. Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2020. godini

5. OSTALI AKTUELNI PODACI
5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► U delu OSTALA PRIMANJA, ažurirani su segmenti:

 • Otpremina prilikom odlaska u penziju
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.