Verzija 3 - 1. mart 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 15/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 15/2024 od 28.2.2024. godine:

 • Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu

  7. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA
  Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2024. godine

 

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažurirani su segmenti:

  KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • Kalendar poreskih i drugih obaveza za MART 2024. godine

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

► Ažuriran je:

 • Obrazac OA

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.