Verzija 8.04 - 12. avgust 2022. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 89/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 89/2022 od 11.8.2022. godine:

 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2022. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka (prečišćen tekst)
 • Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme
 • Odluka o upravljanju rizicima banke (prečišćen tekst)
 • Odluka o platnom računu sa osnovnim uslugama
 • Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se tekst u časopis BUDŽET br. 16 - u pripremi:

  BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • Knjigovodstveno evidentiranje troškova službenog putovanja u zemlji i inostranstvu

  PROSVETA
  • Planiranje prihoda i primanja osnovnih i srednjih škola
  • Sprovođenje postupaka javnih nabavki u ustanovama obrazovanja

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI, ažuriran je segment:

  3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
  Index potrošačkih cena u 2022. godini
  Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► Ažuriran je segment AKCIZE

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

 • Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.