Verzija 9.08 - 20. septembar 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 80/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 80/2023 od 18.9.2023. godine:

 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Pravilnik o kontroli sistema za grejanje zgrada

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi:

  RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca
  • Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje

  PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Prosveta
  • Postupak angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2023/2024. godini

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Porez na dohodak građana
 • STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

AKTUELNOSTI

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažuriran je segment:

  6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
  Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija u 2023. godini
  Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava u 2023. godini
  Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda u 2023. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.