Verzija 9.06 - 16. septembar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 90/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 90/2021 od 17.9.2021. godine:

 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini (prečišćen tekst)
 • Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija pri skladištenju i držanju ulja za loženje i gasnih ulja (prečišćen tekst)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi:

  RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Socijalno osiguranje
  • Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje

  JAVNE NABAVKE
  • Oglasi o nabavkama koje su izuzete od primene zakona
  • Praksa republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

  PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
  • Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti u apoteci privatnoj praksi

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.