Verzija 6.08 - 21. jun 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 54/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 7-8 - u pripremi:

  JAVNE NABAVKE
  • Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

  PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Prosveta
  • Sprovođenje upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama za školsku 2024/2025. godinu
  • Sprovođenje upisa u prvu godinu master i doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama za školsku 2024/2025. godinu
  Zdravstvo
  Ugovorna kazna u ugovoru o specijalizaciji

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► Ažuriraju se priručnici:

 • JAVNE NABAVKE - primena od 1.7.2020.
 • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I RODNA RAVNOPRAVNOST

 

AKTUELNOSTI

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažuriran je segment:

  KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • Kalendar poreskih i drugih obaveza za JUL 2024. godine

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.