Verzija 10.04 - 19. oktobar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 124/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 124/2020 od 16.10.2020. godine:

  • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021-2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
  • Uredba o realizaciji postupka naplate potraživanja kojima u ime i za račun Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine upravlja i raspolaže Agencija za osiguranje depozita
  • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini (prečišćen tekst)
  • Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
  • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema
  • Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka posle izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.