Verzija 11.12 - 29. novembar 2022. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 130/2022

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

<

► U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

    1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
    Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2022. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.