Verzija 5.03 - 17. maj 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 45/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 45/2024 od 16.5.2024. godine:

 • Pravilnik o kriterijumima i pokazateljima vrednovanja rada glavnog javnog tužioca i javnog tužioca (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

 • DIREKTOR - INSPEKTOR br. 5-6 - 15. maj 2024. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Poreski postupak i poreska administracija

 

AKTUELNOSTI

► U delu KALENDARI i ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA ažurirani su segmenti:

  KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • Kalendar poreskih i drugih obaveza za JUN 2024. godine

  ROKOVI POSLOVNIH OBAVEZA I POČETAK PRIMENE PROPISA
  • Rokovi poslovnih obaveza - Jun 2024. godine

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.