Verzija 3.10 - 27. mart 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 23/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 23/2023 od 24.3.2023. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2023. godini
 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (prečišćen tekst)
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece u Republici Srbiji za 2023. godinu (prečišćen tekst)
 • Uredba o izgledu i načinu korišćenja znaka i drugih obeležja, označavanju i drugim elementima vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2023. godinu
 • Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o kodeksu dobre poljoprivredne prakse
 • Pravilnik o homologaciji (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
 • Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija
 • Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.