IPC – INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR

je privredno društvo, koje se bavi izdavačkom delatnošću i konsaltingom iz oblasti poreza, računovodstva, radnih odnosa, poslovanja budžetskih korisnika, finansijskog poslovanja, privrednog prava od 1990. godine.

Izdavačka delatnost obuhvata izdavanje elektronskih i štampanih izdanja iz sledećih oblasti:

 • poreski sistem, PDV i transferne cene
 • računovodstvo, MSFI i revizija
 • radno zakonodavstvo i obračun zarada
 • poslovanje korisnika budžetskih sredstava
 • finansijsko poslovanje
 • devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje
 • poslovanje javnih preduzeća
 • pravno poslovanje pravnih lice
 • poslovanje zdravstvenih ustanova
 • javne nabavke

IPC - Informativno poslovni centar ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji savetovanja (jednodnevnih i višednevnih) na kojima upoznaje učesnike sa novinama i aktuelnostima u finansijsko - pravnom poslovanju privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava, kao i propisima iz oblasti javnih nabavki.

Od 2018. godine počeli smo sa organizacijom internet savetovanja - webinara, a sve u cilju da naši korisnici dobiju tačne i ažurne informacije na vreme.

Takođe, IPC je prepoznatljiv i po svojim priručnicima, od kojih su najznačajniji priručnici za primenu kontnog okvira, za primenu MSFI, za primenu poreskih propisa, za obračun zarada i drugih prihoda fizičkih lica i dr.

U okviru svakodnevnih aktivnosti konsultanti IPC-a pružaju usmene i pisane konsultacije velikom broju pretplatnika IPC-a koje čine privredna društva, javna preduzeća i korisnici budžetskih sredstava (javni sektor).

Konsultanti IPC-a su eksperti iz svojih oblasti sa dugogodišnjim iskustvom u izdavačkoj i konsultantskoj delatnosti, a većina njih i sa velikim praktičnim iskustvom u radu u finansijsko-računovodstvenom i pravnom sektoru.

ŠTAMPANA IZDANJA IPC-A

Časopisi – primena propisa u praksi

 • Revizor - Časopis za konsalting finansijskog i pravnog poslovanja privrednih društava i javnih preduzeća
 • Budžet - Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava
 • Pravnik - Časopis za poslovno pravo i javne nabavke
 • Direktor-inspektor - Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i vodič kroz inspekcijsku kontrolu

U zavisnosti od pretplate, naši pretplatnici dobijaju i specijalizovane brojeve časopisa, a u vezi sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, poreskog bilansa, javnih nabavki...


Priručnici – primena propisa u praksi

 • Priručnik za zarade (knjiga I i II)
 • Priručnik za elektronsko fakturisanje
 • Priručnici za poreze i doprinose
 • Priručnici za računovodstvo i MSFI
 • Priručnici za budžetske korisnike
Detaljnije o aktuelnim priručnicima

ELEKTRONSKA IZDANJA IPC-A

FiP – finansije, porezi i računovodstvo

RaP – radno i poslovno pravo

JaN – javne nabavke


Online aplikacija

Gore navedena izdanja sadrže prečišćene tekstove propisa, časopise i priručnike u elektronskom obliku, sistematizovane tako da korisnik vrlo brzo i lako može da dođe do propisa koji su mu neophodni u svakodnevnom radu, kao i komentare aktuelnih propisa, tumačenja i objašnjenja kroz časopise u elektronskoj formi.

Pored ovih izdanja, u elektronskom obliku IPC izdaje:

- Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike – izdanje na CD-u

- Priručnik za budžetsko računovodstvo za korisnike budžetskih sredstava – izdanje na CD-u