IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za PRIVREDNA DRUŠTVA i BUDŽETSKE KORISNIKE

TEME SAVETOVANJA

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu
 • IZMENE PORESKIH PROPISA i PROPISA o RAČUNOVODSTVU
 • IZMENE BUDŽETSKIH PROPISA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u JAVNOM SEKTORU

MESTA I DATUMI SAVETOVANJA

 • NOVI SAD, 16. januar 2020. - SPENS, Sutjeska 2 - popunjeno
 • BEOGRAD, 17. januar 2020. - DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a) - popunjeno
 • ZLATIBOR, 24. januar 2020. - Hotel Mona - popunjeno
 • NIŠ, 28. januar 2020. - Regionalni centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb
 • PALIĆ, 30. januar 2020. Mala gostiona
 • VALJEVO, 3. februar 2020. - Fakultet Singidunum, Železnička 5

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

za PRIVREDNA DRUŠTVA i BUDŽETSKE KORISNIKE

9.30h IZMENE PORESKIH PROPISA
  - Izmene Zakona o PDV koje se primenjuju od 1. januara 2020. i novine u podzakonskim aktima
  - Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
  - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  - Izmene Zakona o porezima na imovinu
  - Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  - PDV (aktuelnosti iz prakse)
11.10h Pauza

za PRIVREDNA DRUŠTVA

11.30h SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica
  - Novine u propisima u računovodstvu
  - Ispravka grešaka iz ranijih godina
  - Obračun i evidentiranje poslovnih transakcija u toku 2019. godine i sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2019. godine sa prikazom specifičnosti za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i druga pravna lica
  - Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja nadležnom organu i njihovo obelodanjivanje
  - Zaključak poslovnih knjiga
13.10h IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
  UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI PRAVNIH LICA i SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA i PORESKE PRIJAVE za 2019. godinu
  OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE za 2019. godinu
14.00h NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU i NOVINE u MSFI

za BUDŽETSKE KORISNIKE

11.30h NOVINE u PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA, PLATE i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u JAVNOM SEKTORU
12.20h SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  - Normativno uređenje finansijsko-računovodstvenog poslovanja budžetskih korisnika u skladu sa procedurama finansijskog upravljanja i kontrole
  - Radnje koje prethode sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja (neophodna usaglašavanja na kraju godine, postupak amortizacije, knjiženje izveštaja o godišnjem popisu)
  - Utvrđivanje rezultata poslovanja budžetskih korisnika za 2019. godinu i sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja (utvrđivanje i korekcija rezultata za 2019. godinu, popunjavanje i rok dostavljanja godišnjih izveštaja, zaključivanje poslovnih knjiga, čuvanje računovodstvenih isprava)

CENE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2020. godinu
(elektronski paketi: FiP, RaP, IPC.PROPISI u PRAKSI ili časopisi Revizor, Budžet)
BESPLATNO

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici savetovanja koji ne plaćaju kotizaciju treba da ponesu na savetovanje časopis Revizor br. 25, 26 i 1-2, odnosno časopis Budžet br. 1-2 koji će im biti dostavljeni krajem 2019. i početkom 2020. godine, a koji ujedno služe i kao materijal za savetovanje.

PRIJAVNI LIST treba DOSTAVITI organizatoru najkasnije TRI DANA pre početka savetovanja na:
fax: 011/2658-850, 3067-668, 3067-658 ili e-mail: ipcbg@sezampro.rs

Popunjen i overen PRIJAVNI LIST treba PONETI na savetovanje jer služi za bržu registraciju učesnika savetovanja.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, BEOGRAD, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava