IPC online TRENING - 29. januar 2021. od 10h

Treninzi

TEME:

 • IZMENE ZAKONA O PDV i podzakonskih akata
 • Oporezivanje prometa dobara i usluga IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
 • Oporezivanje prometa POLOVNIH DOBARA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING - 2. februar 2021. od 10h

Treninzi

TEMA:

 • OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE
  osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2020. godinu

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING - 5. februar 2021. od 10h

Treninzi

TEME:

 • PRIMENA MSFI 15 prihod od ugovora sa kupcima
 • PDV - nastanak poreske obaveze i utvrđivanje poreske osnovice za obračun PDV

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening

IPC online TRENING - 9. februar 2021.

Treninzi

TEMA:

 • ANALIZA POSLOVANJA I SMANJENJE RIZIKA U POSLOVANJU
  POSEBAN DODATAK: Sastavljanje CASH FLOW izveštaja

PREDAVAČ:

 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Trening