IPC online TRENING

TRENING na vašem RAČUNARU

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE
osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2020. godinu

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 2. februar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA
  - Zakonska, podzakonska i profesionalna računovodstvena regulativa koja reguli e obračun računovodstvene amortizacije osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava
  - Određivanje da li se sredstvo amortizuje ili ne i ako se amortizuje da li se za neki njegov deo amortizacija posebno obračunava
  - Određivanje tehnike za obračun amortizacije
  - Određivanje kada se započinje sa obračunom amortizacije i kada se sa njim prestaje
  - Osnovica za obračun amortizacije (amortizacioni iznos)
  - Vek upotrebe (korišćenja)
  - Metode amortizacije
11.45h Pauza
12.00h OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
  - Razvrstavanje stalnih sredstava po amortizacionim grupama
  - Obračun poreske amortizacije starih osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu OA
  - Obračun poreske amortizacije osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu POA za 2020. godinu
  - Obračun poreske amortizacije nematerijalnih sredstava
  - Uticaj naknadnih ulaganja na obračun poreske amortizacije
  - Otuđenje stalnih sredstava i prestanak obračuna poreske amortizacije
  - Obračun poreske amortizacije za stalna sredstva stečena putem statusne promene
  - Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava u postupku likvidacije ili stečaja
14.00h Pauza
14.15h OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA ZA 2020. GODINU
16.00h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 6.900,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 2-3 i 4) 12.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1155


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 29. januara 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava