IPC online TRENING
21. decembar 2022. godine od 10h

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
od 1. januara 2023.

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM TRENINGA

  • 21. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
  • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a

TEME I SATNICA TRENINGA

10.00h OBAVEZA I NAČIN REGISTRACIJE OBVEZNIKA NA SEF
- Ko ima obavezu od 1. januara 2023. da se uključi u SEF, odnosno ko može da nastavi da izdaje fakturu u papirnom obliku
- Predradnje koje treba uraditi do kraja decembra kako bi korisnik mogao nesmetano, od 1. januara 2023. slati i primati elektronske fakture
10.45h IZDAVANJE, ELEMENTI I VRSTE ELEKTRONSKE FAKTURE
- Izdavanje/neizdavanje e-fakture
- Vrste i elementi e-fakture
- PDV kategorije
11.30h Pauza
11.40h IZRADA E-FAKTURA NA PORTALU SEF-A
- Statusi faktura i uloge rada u SEF-u
- Izrada fakture, avansnog računa i knjižnog odobrenja/zaduženja
- Evidentiranje e-faktura kroz CRF
- Praktičan primer slanja i prijema e-fakture kroz SEF
- Rokovi izmirenja obaveza po osnovu e-faktura
- Čuvanje e-faktura
13.30h Pauza
13.40h IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU koje se primenjuju od 1. januara 2023.
14.30h ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV
- Pojedinačna evidencija PDV
- Zbirna evidencija PDV
- Praktičan primer evidentiranja obračuna PDV kroz SEF
15.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu 5.900,00 din + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE TRENINGA  koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 1/2023) 12.900,00 din + PDV