IPC online TRENING

5. oktobar 2023. od 10h

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
i NOVI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

BESPLATNO
za IPC PRETPLATNIKE na IPC GOLD PAKET za 2024. godinu ili
pretplatnike na IPC PRIRUČNIK za Elektronsko FAKTURISANJE

DATUM TRENINGA

  • 5. oktobar 2023. od 10h

PREDAVAČI:

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA snimka TRENINGA

10.00h Praktična primena NOVOG PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
11.00h ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE koja su postavljena posle početka primene novog Pravilnika o elektronskom fakturisanju
12.00h REGISTROVANJE, PRISTUPANJE I KORIŠĆENJE SEF-a
- Način i postupak registrovanja za pristup SEF-u
- Način pristupanja i korišćenja SEF-a
- Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a
12.30h ELEMENTI I IZDAVANJE ELEKTRONSKE FAKTURE
- Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi
- Poreske kategorije
- Izdavanje fakture, avansne fakture, dokumenta o povećanju i dokumenta o smanjenju
- Storniranje elektronskih faktura
14.00h ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV
- Evidentiranje podataka u Pojedinačnoj evidenciji PDV
- Evidentiranje obračuna PDV u slučaju kada je nastala poreska obaveza, a elektronska faktura nije izdata do isteka roka za predaju PDV prijave
- Evidentiranje obračuna PDV kod avansa i prometa
- Evidentiranje obračuna PDV na procenjeni iznos osnovice
- Evidentiranje podataka u Zbirnoj evidenciji PDV
- Potvrđivanje dokumenta o smanjenju i obaveštenje primaoca u vezi sa ispravkom odbitka prethodnog poreza
- Pravila za evidentiranje podataka sa dokumenta o smanjenju u Zbirnoj evidenciji PDV
- Pravila za evidentiranje podataka prilikom storniranja elektronske fakture
- Statusi evidencija PDV
15.15h KORIŠĆENJE PODATAKA IZ SEF-a I NAČIN POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA
- Korišćenje podataka iz SEF-a
- Način postupanja Centralnog informacionog posrednika

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za snimak online TRENINGA CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE na GOLD PAKET za 2024. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za pretplatnike na IPC PRIRUČNIK za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV u SEF-u BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu 5.500,00 din + PDV
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE online treninga koja uključuje dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 13 i 14) 11.500,00 din + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1435Prijava