Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za snimak IPC online TRENINGA
koji je održan 7. marta 2023. godine od 10h

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2023. godinu
za OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE
Novi (izmenjeni) obrasci poreskih prijava: PPI-1, Prilog 1, Podprilog uz Prilog 1, Prilog 2

Snimak će se emitovati 17. i 18. marta 2023. godine od 10h

Unesite podatke firme/ustanove