IPC DANI - FINANSIJSKO i PRAVNO POSLOVANJE

Visednevna savetovanja

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA:

 • ZLATIBOR, 2-5. jul 2024.

TEME:

 • FINANSIJSKO I PORESKO POSLOVANJE
 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I EVIDENTIRANJE PDV u SEF-u
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • ZARADE I DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
 • RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE
 • ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
 • SPOLJNOTRGOVINSKO i DEVIZNO POSLOVANJE
 • POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 • INSPEKCIJSKE KONTROLE I POSTUPANJE D.R.I.
 • SPIRI i IFISuP - primena u praksi i rad na digitalnoj platformi

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za savetovanje

IPC DANI - JAVNE NABAVKE

Visednevna savetovanja

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA:

 • ZLATIBOR, 2-5. jul 2024.

TEME:

 • IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • EKOLOŠKI ASPEKTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
 • UNOŠENJE PODATAKA U REGISTAR UGOVORA
 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA PREDMETA JAVNE NABAVKE
 • ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVKE
 • PREGLED I STRUČNA OCENA PONUDA
 • MIŠLJENJA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE I PRIMERI IZ PRAKSE
 • PRAKSA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA
 • ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

PREDAVAČI:

 • Miloš Jović, ex Kancelarija za javne nabavke
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za savetovanje