IPC WEBINAR
1. februar 2022. od 10h


OBAVEZA I NAČIN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO

Novine u FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. maja 2022.

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 1. februar 2022. od 10.00h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. maja 2022.
- Početak obavezne primene elektronske fakture (rokovi)
- Subjekti na koje se odnosi obaveza izdavanja i prijema elektronske fakture
- Sistem elektronskih faktura (SEF) registrovanje, nadležnosti i korišćenje
- Praktični primer slanja, prijema i potvrde elektronske fakture
- Odgovori na pitanja (CRF, SUF, avansni račun, predračun i drugo)
 11.00h OBAVEZA I NAČIN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
- Obaveza donošenja opštih akata i slanje na saglasnost nadležnom arhivu
- Određivanje odgovornog stručnog lica
- Vođenje arhivske knjige i obaveza dostavljanja prepisa nadležnom arhivu do 30.4. naredne godine
- Predaja arhivske građe
- Uništavanje dokumentacije kojoj je istekao rok trajanja
- Novčane kazne
 11.20h Pauza
 11.30h NOVINE U FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"
- Izmene zakonske regulative
- Prijava poslovnih jedinica
- Prijava za izdavanje bezbednosnog elementa
 12.10h UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO
 12.40h ODGOVORI na PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara
9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1253


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 31. januara 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava