IPC WEBINAR

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
za KORISNIKE BUDŽETKIH SREDSTAVA i ZDRAVSTVENE USTANOVE

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA u 2021. godini

#PRAKSAISPREDTEORIJE

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 25. januar 2021. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Branislava Šljivančanin, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h ZAKON O BUDŽETU ZA 2021. GODINU I IZMENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU
  PREUZIMANJE OBAVEZA I STATUS NEIZMIRENIH OBAVEZA U 2021. GODINI
 10.45h ODLAGANJE POČETKA PRIMENE ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU STATUS I PLATE ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
  OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA I POSTUPAK PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE
 11.20h NOVINE U PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
 11.45h Pauza
 10.00h NOVINE U SASTAVLJANJU I PODNOŠENJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA I ZDRAVSTVENE USTANOVE
  RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU
  POPUNJAVANJE OBRAZACA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 13.20h ODGOVORI NA PITANJA
 13.40h POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2021. GODINI
   - Specifičnosti obračuna plata i drugih primanja u zdravstvenim ustanovama
   - Konačni obračun sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje
   - Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite za 2021. godinu
   - Knjiženje specifičnih poslovnih promena u zdravstvenim ustanovama
 14.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koji žele dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 1-2/2021) 6.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1153


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 23. januara 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava