IPC WEBINAR

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA / JAVNE NABAVKE U PRAKSI

BESPLATNO za SVE UČESNIKE
#PraksaIspredTeorije

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko niste u mogućnosti da pratite uživo IPC.Webinar, prijavite se kako biste dobili snimak webinara. Pitanja iz prakse po trenutno važećem Zakonu, kao i pitanja o novom Zakonu o javnim nabavkama, na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 25. maja u okviru prijave za Webinar

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 27. maj 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

TEME

10.00h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  - Pragovi
  - Određivanje procenjene vrednosti
  - Podela nabavke u partije
  - Komunikacija u postupku javne nabavke
  - Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
  - Vrste postupaka, tehnike i instrumenti u postupcima, posebni režimi nabavke
  - Plan javnih nabavki
  - Konkursna dokumentacija
  - Oglasi o javnoj nabavci
11.00h Pauza
11.15h - Načela
  - Izuzeci od primene zakona
  - Centralizovane javne nabavke
  - Računanje i određivanje rokova
  - Portal javnih nabavki
  - Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
  - Način dokazivanja ispunjenosti uslova
  - Kriterijumi za dodelu ugovora
  - Podnošenje, prijem i otvaranje ponuda
  - Uslovi za dodelu ugovora, odluke u postupku javne nabavke
  - Izvršenje i izmene ugovora
  - Zaštita prava u postupcima javnih nabavki (naručilac / Republička komisija za zaštitu prava)
  - Prekršajna odgovornost
12.15h ODGOVORI NA PITANJA
Prijava