Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
25. januar 2022. godine

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2021. godinu

Unesite podatke firme/ustanove