IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
14. decembar 2022. od 10h


PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Webinar je namenjen svim licima - naručiocima i ponuđačima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Cilj webinara je praktično i zakonito pripremanje i izrada plana javnih nabavki, kao i zakonito sprovođenje postupaka javnih nabavki i izveštavanje.

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Pravilno planiranje i izrada plana javnih nabavki predstavlja najvažniju obavezu javnih i sektorskih naručilaca. Na osnovu dobro urađenog plana javnih nabavki, javni i sektorski naručioci sprovode postupke javnih nabavki. Loše planiranje i nepravilna izrada plana javnih nabavki ima za posledicu nemogućnost sprovođenja postupaka javnih nabavki, kao i nemogućnost za naručioce da nabave dobra, usluge i radove koji su im neophodni za obavljanje delatnosti.
Cilj ovog webinara je da se učesnici upoznaju sa zakonskim odredbama i praktičnim rešenjima koja primenjuju prilikom izrade plana javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i izveštavanja o nabavkama, kao i sa mišljenjima Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava.
Webinar je namenjen svim licima koja rade na poslovima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kako kod naručilaca tako i kod ponuđača, a svaki učesnik IPC WEBINARA dobiće prezentaciju sa primerima iz prakse.

DATUM WEBINARA

  • 14. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA I TEME WEBINARA

10.00h PLANIRANJE (JAVNIH) NABAVKI za 2023. godinu
- Plan javnih nabavki
- Planiranje centralizovanih nabavki
- Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje
- Plan nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
11.20h Pauza
11.30h IZVEŠTAVANJE O NABAVKAMA za 2022. godinu
- Izveštaj o javnim nabavkama
- Izveštaji o nabavkama koje su izuzeci od primene zakona i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
12.15h ODGOVORI NA PITANJA