Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za
SNIMAK IPC WEBINARA
za JAVNA PREDUZEĆA
od 17. novembra 2022.

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini
IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA za 2023. godinu za JP,
DIGITALIZACIJA PROCESA PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA kod JP,
PLANIRANJE ZARADA, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE kod JP

Unesite podatke firme/ustanove