IPC besplatan WEBINAR
za JAVNI SEKTOR
11. oktobar 2022. od 10h

IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

NOVI ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

Webinar je namenjen javnom sektoru, odnosno državnim organima, lokalnoj samoupravi, predškolskim ustanovama, školama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama kulture, socijalne zaštite, drugim javnim službama, javnim preduzećima i ostalim subjektima javnog sektora.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 11. oktobar 2022. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

TEME WEBINARA

 

OBAVEZE JAVNOG SEKTORA PREMA IZMENJENOM ZAKONU O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
- Obaveza izrade i objavljivanja informatora o radu do 17. novembra 2022. godine
- Postupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja
- Prekršajna odgovornost rukovodioca, ovlašćenog lica i ostalih zaposlenih (specifičnosti)

 

NAJČEŠĆE GREŠKE U PRIMENI ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U SVAKODNEVNOM RADU
- Praktična rešenja obrade ličnih podataka
- Obaveze subjekata javnog sektora prilikom obrade ličnIh podataka
- Praksa Poverenika i prekršajna odgovornost
- Odnos Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 

OBAVEZE JAVNOG SEKTORA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI
- Izrada plana upravljanja
- Određivanje lica za rodnu ravnopravnost
- Vođenje evidencija i izveštavanje

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za SVE UČESNIKE WEBINARA BESPLATNO

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 10. oktobra 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava