Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za IPC WEBINAR
6. oktobar 2022. godine

NOVINE U POSLOVANJU USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I OBAVEZE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. godini

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RADOM USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PRAKSI

Unesite podatke firme/ustanove