IPC WEBINAR
za PRIVREDNA DRUŠTVA
18. novembar 2022. od 10h

IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I POPIS IMOVINE i OBAVEZA

PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu
koji nastave pretplatu do 15. novembra 2022.

DATUM WEBINARA

  • 18. novembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h

IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

11.00h

AKTUELNOSTI U POREZIMA I RAČUNOVODSTVU
- Uslovi za odbitak prethodnog poreza
- Promet bez naknade
- Prikaz najznačajnijih mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti računovodstva i revizije
- Aktuelnosti u vezi sa pružaocima računovodstvenih usluga i registracija pružalaca računovodstvenih usluga u Registru pružalaca računovodstvenih usluga
- Analiza i predstavljanje priručnika za računovodstvo i PDV u izdanju IPC-a

12.45h

Pauza

13.00h

POPIS I NOVINE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu
- Pripreme i sprovođenje popisa za 2022. godinu
- Pripreme za vrednovanje prihoda
- Pripreme za obračun amortizacije stalne imovine
- Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja - obračun obezvređenja potraživanja primenom MSFI, MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica

14.00h

PDV NA MANJAK, RASHOD DOBARA I OTPIS OSNOVNIH SREDSTAVA
- Osnov za oporezivanje određenog rashoda i manjka dobara
- Poreska osnovica i stopa PDV za nedozvoljeni rashod dobara
- Rashod dobara koji nepodleže PDV (dozvoljeni rashod)
- Rashod osnovnih sredstava
- Manjak dobara koji je utvrđen po godišnjem popisu i obaveza (ne)obračunavanja PDV

14.30h

ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu (Pretplatnici na časopis Revizor ili elektronski paket IPC.FiP za 2023. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 15. novembra 2022, bez obaveze da se do tada izvrši i uplata pretplate za 2023. godinu
BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 6.900,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 21) 14.900,00 + PDV