IPC WEBINAR
20. april 2023. od 10h

RADNI ODNOSI u PRAKSI
i DOSTAVLJANJE ARHIVSKE KNJIGE

PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

OBAVEZE PRAVNIH LICA DA DOSTAVE PREPIS
NOVE ARHIVSKE KNJIGE DO 30. APRILA 2023.

OBAVEZE JAVNOG SEKTORA DA DONESU NOVE LISTE KATEGORIJA

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023.

Webinar je namenjen: Svim pravnim licima privatnog i javnog sektora

Cilj webinara: Praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka poslodavaca privatnog i javnog sektora u radnopravnom poslovanju, naročito prilikom rešavanja o pravima i obavezama zaposlenih i radno angažovanih.

Tema webinara je i priprema akata koja se dostavljaju nadležnom arhivu na saglasnost sa posebnim osvrtom na način popunjavanja i predaju prepisa arhivske knjige na novom Obrascu AK.

DATUM WEBINARA

  • 20. april 2023. od 10h

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
- Minuli rad, drugi dodaci na zaradu i troškovi (topli obrok, regres, prevoz, dnevnice)
- Razlika službenog putovanja i stručnog usavršavanja
- Jubilarna nagrada i solidarna pomoć
- Angažovanje penzionera (starosni, porodični, invalidski) - mogućnost i zabrana
- Praznovanje - naknada zarade, uvećanje zarade za vreme državnih i verskih praznika
- Druga sporna pitanja iz prakse (prekovremeni rad, bolovanje, plaćena odsustva, godišnji odmor, smenski rad...)

11.30h Odgovori na pitanja iz radnih odnosa
12.00h

OBAVEZE PRAVNIH LICA I JAVNOG SEKTORA DA UREDE KANCELARIJSKO POSLOVANJE
- Prepis arhivske knjige - obaveza da se arhivska knjiga dostavi do 30.4.
- Obaveza donošenja opštih akata i slanje na saglasnost nadležnom arhivu (Lista kategorija i rokovi čuvanja)
- Obaveze rukovodioca javnog sektora da donesu Liste kategorija
- Uvođenje eArhiva

13.15h Pauza
13.30h Odgovori na pitanja iz oblasti arhiviranja

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Pravnik)
7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1420


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na webinaru, možete postaviti do 18. aprila 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava