Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za IPC WEBINAR
za ustanove SOCIJALNE ZAŠTITE
5. decembar 2022. od 10h

POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA REŠENJA OD ZNAČAJA
ZA POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
- Finansiranje, Finansijski plan, Kontrola DRI, Popis i pripreme za završni račun,
Računovodstvo, Pravno poslovanje, Radni odnosi i Javne nabavke kod ustanova socijalne zaštite -

Unesite podatke firme/ustanove