IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 1. mart 2024. od 10h - uživo

TEME:

POREZ NA IMOVINU

OBAVEZA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

PREDAVAČI:

 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 4. mart 2024. od 10h - uživo

TEME:

VI PITATE - MI ODGOVARAMO
ODGOVORI na PITANJA iz PRAKSE iz OBLASTI: POREZA, RAČUNOVODSTVA, ZARADA, RADNIH ODNOSA, PRAVNOG i BUDŽETSKOG POSLOVANJA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA

Webinari

DATUM:

 • 7. mart 2024. od 10h - repriza Webinara od 23. januara 2024.

TEME:

SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2023. godinu

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za primenu ISKRE

Webinari

DATUM:

 • 12. mart 2024. od 10-13h - repriza

TEMA:

ISKRA - PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU
i rešenja za probleme iz prakse

PREDAVAČI:

 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a za primenu ISKRA u praksi
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 13. mart 2024. od 10h - uživo

TEMA:

IFISuP - praktična primena kod USTANOVA OSNOVNOG i VISOKOG OBRAZOVANJA

PREDAVAČI:

 • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 14. mart 2024. od 10h - uživo

TEME:

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK) I INTERNE REVIZIJE (IR) U JAVNOM SEKTORU
- rok za podnošenje izveštaja je 31. mart 2024. -

PREDAVAČI:

 • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
 • Milka Pavkov, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Zoran Kovačević, direktor IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
 • - RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
  - PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDAVAČ:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica
 • MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar