JEDINSTVENO - samo kod IPC-a
Webinari
održani od novembra 2022. godine
koji su bili BESPLATNI za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 21. mart 2023. od 10h
 • 24. I 25. mart od 10h (snimak)

TEMA:

 • FUK - USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU - rok za podnošenje izveštaja je 31.3.2023. -

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR, VI PITATE - MI ODGOVARAMO II

Webinari

DATUM:

 • 6. mart 2023. od 10h

TEMA:

 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE, PDV i FISKALIZACIJA
  ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR, VI PITATE - MI ODGOVARAMO I

Webinari

DATUM:

 • 3. mart 2023. od 10h

TEMA:

 • POREZI NA IMOVINU, RAČUNOVODSTVO, MSFI, POREZ NA DOBIT, ZARADE, RADNI ODNOSI, PRAVNO I BUDŽETSKO POSLOVANJE ...
  ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA

Webinari

DATUM:

 • 24. januar 2023.
 • 10. februar od 16h - 27. februar 2023. do 24h (snimak)

TEME:

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu
 • SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2022. godinu

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE

Webinari

DATUM:

 • 26. januar 2023.
 • 10. februar od 16h - 27. februar 2023. do 24h (snimak)

TEME:

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu kod KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • NOVINE U FINANSIJSKOM I PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za ZDRAVSTVENE USTANOVE

Webinari

DATUM:

 • 21. februar 2023. od 10h
 • 22. februar od 16h - 27. februar 2023. do 24h (snimak)

TEMA:

 • SASTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA za 2022. godinu za ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREDAVAČ:

 • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR - VI PITATE - MI ODGOVARAMO II

Webinari

DATUM:

 • 10. februar 2023. od 10h

TEMA:

 • POREZI, RAČUNOVODSTVO, ZARADE, RADNI ODNOSI, BUDŽETSKO POSLOVANJE ...
  ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
Detaljnije

IPC WEBINAR - VI PITATE - MI ODGOVARAMO I

Webinari

DATUM:

 • 9. februar 2023. od 10h

TEME:

 • IZMENE PRAVILNIKA O PDV - primena od 1. februara
 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
  ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE

Webinari

DATUM:

 • 12. januar 2023. od 10h

TEME:

 • PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR - VI PITATE - MI ODGOVARAMO

Webinari

DATUM:

 • 28. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • Odgovori na sporna pitanja iz prakse

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR - IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

Webinari

DATUM:

 • 27. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • IZMENE ZAKONA O PDV
 • IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
 • IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ...

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE

Webinari

DATUM:

 • 26. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • IZMENE I DOPUNE BUDŽETSKIH PROPISA
 • NOVINE U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu i POPIS IMOVINE I OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • PREUZIMANJE OBAVEZA do kraja 2022. godine i u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR - ANALIZA POSLOVANJA

Webinari

DATUM:

 • 22. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • ANALIZA POSLOVANJA SA PRAKTIČNOM OBUKOM ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA POSLOVANJA

PREDAVAČ:

 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE

Webinari

DATUM:

 • 14. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR - VI PITATE - MI ODGOVARAMO

Webinari

DATUM:

 • 6. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • VI PITATE (IPC pretplatnici za 2023.)
  - MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)
  ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Webinari

DATUM:

 • 5. decembar 2022. od 10h

TEME:

 • POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
  AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA REŠENJA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
  - Finansiranje, Finansijski plan, Kontrola DRI, Popis i pripreme za završni račun,
  Računovodstvo, Pravno poslovanje, Radni odnosi i Javne nabavke kod ustanova socijalne zaštite -

PREDAVAČI:

 • Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za RADNE ODNOSE

Webinari

DATUM:

 • 30. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • PRAVNO POSLOVANJE - RADNI ODNOSI
  PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA I PROBLEME IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐE, USTANOVE KULTURE...

Webinari

DATUM:

 • 29. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • POSLOVANJE DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA, USTANOVA KULTURE
  i OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za OBRAZOVANJE I NAUKU

Webinari

DATUM:

 • 28. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  I PREDŠKOLSKIH I NAUČNIH USTANOVA
  INSPEKCIJSKE KONTROLE u školskoj 2022/2023. god.

PREDAVAČI:

 • Biljana Antić, dipl. pravnik
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za LOKALNU SAMOUPRAVU

Webinari

DATUM:

 • 25. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
  AP VOJVODINA, GRADOVI I GRAD BEOGRAD, GRADSKE I OSTALE OPŠTINE (JLS), MESNE ZAJEDNICE, TURISTIČKE ORGANIZACIJE I DR.
  FINANSIJSKO POSLOVANJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  Odluka o budžetu za 2023. godinu, Imovina, FUK i Interna revizija, Popis na dan 31.12.2022. godine
  RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  JAVNE NABAVKE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za ZDRAVSTVENE USTANOVE

Webinari

DATUM:

 • 23. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA RESENJA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  - Računovodstvo, Popis, Kontrola DRI, Pravno poslovanje, Radni odnosi i Javne nabavke kod zdravstvenih ustanova -

PREDAVAČI:

 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA

Webinari

DATUM:

 • 18. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I POPIS IMOVINE i OBAVEZA
 • PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije

IPC WEBINAR za JAVNA PREDUZEĆA

Webinari

DATUM:

 • 17. novembar 2022. od 10h

TEME:

 • POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a za poslovanje javnih preduzeća
 • Danijela Rajković, stručnjak za oblast zarada i drugih primanja
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije