Vrnjačka Banja apstrakcija

IPC SAVETOVANJE

Vrnjačka Banja
6-9. jun 2018.

SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU za privredna društva, javna preduzeća i korisnike javnih sredstava


PORESKI PROPISI

(predavači: Jovana Dedić i Snežana Radović)

- NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA

- IZMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

- SASTAVLJANJE PREGLEDA OBRAČUNA PDV - od 1. jula 2018. godine

- NOVINE U PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

- SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA za 2017. godinu - rok 29. jun 2018. godine

ZARADE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

(predavači: mr Slavica Kulić i Sanja Filipović)

- NOVINE U OBRAČUNU ZARADA I DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

RADNO ZAKONODAVSTVO I RADNI ODNOSI

(predavači: Aleksandra Jelača i Jelena Jovanović)

- NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA

- KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2018. GODINI

RAČUNOVODSTVO i REVIZIJA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

(predavač: dr Zoran Petrović)

- IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI (Projekat reforme Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji - INTERAKTIVNA DISKUSIJA SA MOGUĆNOŠĆU DAVANJA PREDLOGA I SUGESTIJA)

- Primena novih MSFI: MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16

- RAČUNOVODSTVO PRIHODA

DEVIZNO POSLOVANJE, SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I PROMET ROBE

- KONKRETNA PRIMENA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I ZAKONA O FAKTORINGU

- PRVI REZULTATI PRIMENE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

- PROMET ROBE SA APKM

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

(predavači: dr Natalija Borović, Branislava Šljivančanin i Života Antić)

- NOVINE U KNJIGOVODSTVENOM TRETMANU POJEDINIH POSLOVNIH PROMENA BUDŽETSKIH KORISNIKA

- REFORMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA (uvođenje obračunske osnove sa primenom MRS za javni sektor)

- DAVANJE U ZAKUP I OTUĐENJE NEPOSREDNOM POGODBOM STVARI U JAVNOJ SVOJINI U SKLADU SA NOVOM UREDBOM

- NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI I GREŠKE KOJE JE UTVRDILA D.R.I. U POSTUPKU REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

PRAVNO POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

(predavač: Aleksandra Jelača)

- RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2018. godini i druge aktuelnosti u oblasti rada u javnom sektoru

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA

(predavač: mr Slavica Kulić)

OBAVEZA I NAČIN REGISTROVANJA FAKTURA U CRF

OBUKA - TRENING: ZARADE, NAKNADE I DRUGI PRIHODI - obračun poreza i doprinosa i isplata

- Obračun zarada, naknada zarada i drugih prihoda fizičkih lica sa praktičnim primerima obračuna i uputstvom za operativni rad u IPC.Finansijsko-poreskom računaru - 6 nastavnih časova (predavači: mr Slavica Kulić i Sanja Filipović)

OBUKA - TRENING: Sastavljanje PREGLEDA obračuna PDV i popunjavanje OBRASCA POPDV

- 6 nastavnih časova (predavač: Jovana Dedić)

OBUKA - TRENING: USPOSTAVLJANJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- 6 nastavnih časova (predavači: dr Natalija Borović i Života Antić)

apstrakcija
KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU
(finansijsko-pravno poslovanje)
CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2018. godinu (časopisi: Revizor i Budžet ili elektronski paketi: FiP i RaP) 9.500,00 din. + PDV
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2018. godinu KOJI NISU u aranžmanu agencije ASTAKOS 11.900,00 din. + PDV
PUNA CENA za učesnike koji NISU PRETPLATNICI IPC-a na godišnja izdanja za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za 2018. godinu 16.900,00 din. + PDV
SPECIJALNA POGODNOST: Svaki ČETVRTI učesnik savetovanja iz istog preduzeća - ustanove NE PLAĆA KOTIZACIJU.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1008

Detaljnu satnicu savetovanja za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE, kao i obuka - treninga možete pogledati ovde

Šta donosi NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE u praksi


TEME SAVETOVANJA

• Šta donosi NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (Uporedna analiza trenutnih rešenja u ZJN i novina koje su predviđene u novom ZJN)

• STAVOVI I MIŠLJENJA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

• PRIMERI IZ PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

• NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE KOJE JE UTVRDILA D.R.I.

• IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI (osnov, postupak, objavljivanje, primeri iz prakse)

• ZAKLJUČIVANJE UGOVORA NA VIŠE GODINA Finansiranje kapitalnih projekata, Finansiranje višegodišnjih ugovora

• ZLOUPOTREBE U VEZI SA JAVNIM NABAVKAMA U KONTEKSTU: borbe protiv korupcije, sprečavanja pranja novca, pitanja sukoba interesa, zaštite prava

• PREDMET I PROCENJENA VREDNOST JAVNE NABAVKE (opredeljivanje predmeta, šta nije predmet nabavke, oblikovanje po partijama, određivanje procenjene vrednosti)

• CENA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (struktura i iskazivanje cene, važenje ponuđene cene, neuobičajeno niska cena, promena ugovorene cene)

• BANKARSKA GARANCIJA

• ODGOVORI NA PITANJA iz prakse

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU
(javne nabavke)
CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2018. godinu za javne nabavke (elektronski paket IPC.JaN ili časopis Pravnik) 9.200,00 din. + PDV
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2018. godinu za javne nabavke KOJI NISU u aranžmanu agencije ASTAKOS 11.600,00 din. + PDV
PUNA CENA za učesnike koji NISU PRETPLATNICI IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za javne nabavke za 2018. godinu 16.200,00 din. + PDV
SPECIJALNA POGODNOST: Svaki ČETVRTI učesnik savetovanja iz istog preduzeća - ustanove NE PLAĆA KOTIZACIJU.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1009

Detaljnu satnicu savetovanja za JAVNE NABAVKE možete pogledati ovde

krevet

HOTELI I CENE ARANŽMANA

VRNJAČKA BANJA

6-9. jun 2018.

1/1

1/2

Hotel BREZA

22.800,00

18.800,00

Hotel ALEKSANDAR

31.700,00

25.700,00

Hotel KRALJ

27.500,00

22.500,00

hotel Breza

HOTEL BREZA

Hotel "Breza" je jedan od najatraktivnijih hotelsko-ugostiteljskih objekata u Srbiji. Nalazi se u našoj najvećoj i najpopularnijoj banji, kraljici srpskog turizma, tradicionalno najprivlačnijem turističkom centru za odmor i rekreaciju, Vrnjačkoj Banji. Hotel ima preko 150 soba sa blizu 300 ležaja (apartmani, jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe). Sve sobe imaju TV (domaći i satelitski kanali, kao interni program), moderna kupatila (duboke kade, bide), telefone sa direktnim biranjem. Zanimljivostu u neposrednoj blizini hotela - Zamak kulture (300m), četiri termomineralna izvora (200-500m), Rimski izvor iz II veka (300m), tenisko igralište (200m), tržni centar (300m), otvoreni olimpijski bazen (300m).

hotel Aleksandar

HOTEL ALEKSANDAR

Hotel "Aleksandar" se nalazi u centru Vrnjačke Banje (podnožje crkvenog brda), u neposrednoj blizini centralnog banjskog parka i glavne promenade. Većina soba ima balkone. Hotel poseduje restoran, piano bar, kamin salon, servis room, fitness, salon za masažu, saunu, đakuzi, terasu, parking prostor. Sve prostorije su klimatizovane. U ponudi su specijaliteti domaće i italijanske kuhinje bogatih ukusa. Gosti mogu uživati u vinima poznatih domaćih i svetskih brendova, a prijatna atmosfera će zadovoljiti istinske hedoniste.

hotel Kralj

HOTEL KRALJ

Garni hotel "KRALJ" svojom osobenošću, rafiniranim stilom i poslovnim šarmom, ide u korak sa potrebama sadašnjeg vremena, savremenog poslovanja i kvaliteta turističkih usluga. Nalazi se u najlepšoj banji Srbije, Vrnjačkoj Banji, na pogodnoj lokaciji u centru, nedaleko od svih najvažnijih atrakcija.

U CENU ARANŽMANA UKLJUČENO JE:


1. TRI PUNA PANSIONA + ručak prilikom dolaska na savetovanje.

2. KOKTEL dobrodošlice

3. ZAJEDNIČKI RUČAK u hotelu Breza

4. SVEČANA VEČERA u hotelu Breza

5. VANPANSIONSKA POTROŠNJA do 2.000,00 din.

6. KAFE PAUZE u toku predavanja

7. IZLET do Manastira - fakultativno

TRANSFERI


bus

DOPLATA za autobuski PREVOZ na relaciji:

Beograd - Vrnjačka Banja - Beograd iznosi 3.200,00 din.

Novi Sad - Vrnjačka Banja - Novi Sad iznosi 3.900,00 din.

Polazak autobusa iz Beograda - 6. jun 2018. u 11.15h
sa platoa ispred železničke stanice (kod "plave lokomotive").

Polazak autobusa iz Novog Sada - 6. jun 2018. u 10h
sa platoa ispred železničke stanice (kod "lokomotive").

O VRNJAČKOJ BANJI


Vrnjačka Banja je sedište opštine Vrnjačka Banja. Nalazi se u centralnoj Srbiji u Raškom okrugu. Udaljena je oko 200 km od Beograda, 25 km od Kraljeva i 7 km od Trstenika. Smeštena je između planine Goč (1216 m) i Zapadne Morave. U Vrnjačkoj Banji se nalazi sedam mineralnih izvora. To su: Topla voda, Slatina, Snežnik, Jezero, Borjak, Beli izvor i Vrnjačko vrelo, od kojih se za terapije koriste četiri (Topa voda, Snežnik, Jezero i Slatina) dok se dve flaširaju kao stona mineralna voda (Voda Vrnjci sa izvora Topla voda i Vrnjačko vrelo).

Organizator stručnog dela savetovanja:


ipc logo

I P C d.o.o.

11000 Beograd, Višegradska 6/II

Sve dodatne informacije na tel.

011/ 306-76-68, 361-31-56, 361-31-57, 366-00-71

fax: 011/2658-850

E-mail: info@porezi.rs

www.ipc.rs

Izvršni organizator:


astakos logo

Agencija Novi ASTAKOS d.o.o.

11000 Beograd, Hilandarska 30

tel/fax: 011/ 2450-253, 2430-685,

2445-157 fax: 011/2441-492

E-mail: officebg@astakos.com

www.astakos.com

Napomena: Primenjuju se opšti uslovi putovanja agencije "Novi Astakos" - Beograd u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i YUTA standardima. Putnik je dužan da se upozna sa "Opštim uslovima putovanja".

POPUNJENU PRIJAVU za savetovanje treba OBAVEZNO dostaviti IPC-u na fax: 011/2658-850 ili e-mail: ipcbg@sezampro.rs i agenciji Astakos (ako koristite njihove usluge) za rezervaciju i dobijanje predračuna za smeštaj i prevoz na fax: 011/2450-253 ili e-mail: officebg@astakos.com