Statistički podaci za 2019. godinu

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2019. godini

Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2019. godini

Minimalna zarada u 2019.

Neoporezivi iznos zarade

Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu u 2019.

Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2019.

Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

Godišnji porez na dohodak građana

Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

2. DOPRINOSI

Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa za 2019.

Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa za 2019.

Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu 

 

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

Index potrošačkih cena u 2019. godini

Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

 

4. KAMATE

Stope zatezne kamate

Eskontna stopa Narodne banke Srbije

Referentna kamatna stopa

Kamate za neplaćene javne prihode

Kamatne stope centralnih banaka

4a KAMATE SA MEĐUBANKARSKIH TRŽIŠTA

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za APRIL 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUL 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za AVGUST 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za SEPTEMBAR 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za OKTOBAR 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za NOVEMBAR 2019. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2019. godine

 

5. OSTALI AKTUELNI PODACI

Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

 

6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama od januara do oktobra 2019. godine (zaključno sa platom za okotobar 2019.)

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama od plate za novembar 2019. godine

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima autonomne pokrajine i organima lokalne vlasti

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja prema grupama poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u, BIA i Vojsci

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za FEBRUAR 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MART 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za APRIL 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MAJ 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUN 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUL 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za SEPTEMBAR 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za OKTOBAR 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za NOVEMBAR 2019. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za DECEMBAR 2019. godine

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Praznici - neradni dani u 2019. godini

Praznici u 2019. godini koji se praznuju radno, osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

Školski raspusti u 2019/2020. godini za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u
OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih skola sa sedistem na teritoriji Republike Srbije za skolsku 2019/2020 godinu

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2019/2020 godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu

 

10. PORESKI KALENDAR

Kalendar obaveza za JANUAR 2019. godine

Kalendar obaveza za FEBRUAR 2019. godine

Kalendar obaveza za MART 2019. godine

Kalendar obaveza za APRIL 2019. godine

Kalendar obaveza za MAJ 2019. godine

Kalendar obaveza za JUN 2019. godine

Kalendar obaveza za JUL 2019. godine

Kalendar obaveza za AVGUST 2019. godine

Kalendar obaveza za SEPTEMBAR 2019. godine

Kalendar obaveza za OKTOBAR 2019. godine

Kalendar obaveza za NOVEMBAR 2019. godine

Kalendar obaveza za DECEMBAR 2019. godine

 

11. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA

Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za MART 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za APRIL 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za MAJ 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za JUN 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za JUL 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za AVGUST 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za SEPTEMBAR 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za OKTOBAR 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za NOVEMBAR 2019. godine

Srednji kursevi stranih valuta za DECEMBAR 2019. godine