Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
za 2018. godinu 3.951.855 dinara 6/2019 za 2019. godinu 4.100.700 dinara 104/2018