IZNOS MINIMALNE ZARADE U 2019.

Period primene Minimalna zarada* "Službeni 
glasnik RS", broj
januar - decembar 2019. 155,30 din. 
(neto po radnom času)
69/2018

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2019. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2019. godine ("Službeni glasnik RS", broj 69/2018) utvrđen je iznos od 155,30 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2019. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 15.300,00 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.530,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

Mesec 2019. godine Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času
- neto
Minimalna neto zarada
za mesec
Minimalna bruto zarada
za mesec
JANUAR 184 155,30 28.575,20 38.580,88
FEBRUAR 160 155,30 24.848,00 33.263,91
MART 168 155,30 26.090,40 35.036,23
APRIL 176 155,30 27.332,80 36.808,56
MAJ 184 155,30 28.575,20 38.580,88
JUN 160 155,30 24.848,00 33.263,91
JUL 184 155,30 28.575,20 38.580,88
AVGUST 176 155,30 27.332,80 36.808,56
SEPTEMBAR 168 155,30 26.090,40 35.036,23
OKTOBAR 184 155,30 28.575,20 38.580,88
NOVEMBAR 168 155,30 26.090,40 35.036,23
DECEMBAR 176 155,30 27.332,80 36.808,56

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.