* Neoporezivi iznos za pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću iznosi 100.000 din. i primenjuje se od 16. decembra 2018. godine i važi za celu 2019. godinu.

NAPOMENA: Obračun poreza na iznose preko neoporezovanih iznosa vrši se prema članu 18. i članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, kako smo objasnili u napomeni kod tabele Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca