1 Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-163/2019 od 16.1.2019. godine.

2 Prema Zaključku Vlade RS, 05 Broj: 121-10654 od 24.10.2019. godine.

3 Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlene sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave, osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za januar 2019. godine za 256,01 dinara (neto).

4 Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlene sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave, osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za novembar 2019. godine za 276,49 dinara (neto).