1 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-162/2019-1 od 16.1.2019. godine.

2 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-167/2019 od 16.1.2019. godine.

3 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-165/2019 od 16.1.2019. godine.

4 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10647 od 24.10.2019. godine.

5 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10651 od 24.10.2019. godine.

6 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-1650 od 24.10.2019. godine.