1 Prema zaključcima Vlade RS 05 Broj: 121-13033/2017 i 05 Broj: 121-13093/2017 od 28.12.2017. godine.

2 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-161/2019 od 16.1.2019. godine.

3 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019. godine.

4 Novim Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 121-605/2019 Vlada RS je na sednici održanoj 24.1.2019. godine izmenila Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019 godine i utvrdila novu osnovicu od 3.070,91 dinar.

5 Vlada RS je izmenila Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019. godine i utvrdila novu osnovicu od 3.130,26 dinara koja se primenjuje počev od plate za maj 2019. godine.