1 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10655 od 24.10.2019. godine.

2 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10648 od 24.10.2019. godine.

3 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-11126 od 7.11.2019. godine.

4 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-11124 od 7.11.2019. godine.