*Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj 034 od 25. februara 2020. godine