Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2019/2020 godinu

Kalendar Srbija